Nehemiah Chapter 12 - Paipera Tapu 1868 | Te Paipera Tapu 1868

Nehemiah Chapter 12 - Paipera Tapu 1868

1
Na, ko nga tohunga enei, me nga Riwaiti, i haere tahi mai nei ratou ko Terupapere tama a Hearatiere, ko Hehua: ara, ko Heraia, ko Heremaia, ko Erera,
2
Ko Amaria, ko Maruku, ko Hatuhu,
3
Ko Hekania, ko Rehumu, ko Meremoto,
4
Ko Iro, ko Kinetoto, ko Apia,
5
Ko Miamini, ko Maaria, ko Pirika,
6
Ko Hemaia, ko Toiaripi, ko Ieraia,
7
Ko Haru, ko Amoko, ko Hirikia, ko Ieraia. Ko nga ariki enei o nga tohunga, o o ratou teina hoki, i nga ra o Hehua.
8
Na, nga Riwaiti; ko Hehua, ko Pinui, ko Karamiere, ko Herepia, ko Hura, ko Matania, kei a ia nei te tikanga mo te whakawhetai, kei a ia, ratou ko ona teina.
9
Na, ko Pakapukia raua ko Uni, o ratou teina, kei to ratou aroaro i nga tiakanga.
10
Na, whanau ake ta Hehua; ko Ioiakimi; whanau ake ta Ioiakimi, ko Eriahipi; whanau ake ta Eriahipi, ko Ioiara.
11
Whanau ake ta Ioiara, ko Honatana; whanau ake ta Honatana, ko Tarua.
12
Na, nga tohunga i nga ra o Ioiakimi, ko nga ariki o nga mātua; ta Heraia, ko Meraia; ta Heremaia, ko Hanania;
13
Ta Etera, ko Mehurama; ta Amaria, ko Iehohanana;
14
Ta Meriku, ko Honatana; ta Hepania, ko Hohepa;
15
Ta Harimi, ko Arena; ta Meraioto, ko Herekai;
16
Ta Iro, ko Hakaraia; ta Kinetono, ko Mehurama;
17
Ta Apia, ko Tikiri; ta Miniamini, ta Moaria, ko Piritai;
18
Ta Pirika, ko Hamua; ta Hemaia, ko Honatana;
19
Ta Toianipi, ko Matenai; ta Ieraia, ko Uti;
20
Ta Harai, ko Karai; ta Amoko, ko Epere;
21
Ta Hirikia, ko Hahapia; ta Ieraia, ko Netaneere.
22
Nga Riwaiti i nga ra o Eriahipi, o Ioiara, o Iohanana, o Tarua, he mea tuhituhi ratou hei ariki mo nga mātua: me nga tohunga ano hoki, a tae noa ki te kingitanga o Tariuha o Pahia.
23
Nga tamariki a Riwai, nga ariki o nga mātua, he mea tuhituhi ratou ki te pukapuka o nga ra, a tae noa ki nga ra o Iohanana tama a Eriahipi.
24
Me nga ariki ano o nga Riwaiti; ko Hahapia, ko Herepia, ko Hehua tama a Karamiere, me o ratou teina ano i te ritenga mai o ratou, hei whakamoemiti, hei whakawhetai; ko te mea hoki ia i whakahaua e ta te Atua tangata e Rawiri, tenei tiakanga i te ritenga mai o tenei tiakanga.
25
Ko Matania ko Pakapukia, ko Oparia, ko Mehurama, ko Taramono, ko Akupu nga kai tiaki kuwaha, hei tiaki i nga whare huihuinga i nga kuwaha.
26
No nga ra enei o Ioiakimi tama a Hehua tama a Iohereke no nga ra ano hoki o Nehemia kawana, o Etera tohunga, ara, o te karaipi.
27
I te tāinga ano hoki o te kawa o te taiepa o Hiruharama, i rapua e ratou nga Riwaiti i roto i o ratou wahi katoa, i mea kia kawea ratou ki Hiruharama, kia taia hoki te kawa i runga i te koa, i te whakawhetai, i te waiata, i nga himipora, i nga hatere, i nga hāpa.
28
I huihui mai ano nga tama a nga kai waiata i te mānia i nga taha katoa o Hiruharama, i nga kāinga koraha ano hoki o Netopati;
29
I te whare ano o Kirikara, i nga māra ano o Kepa, o Atamawete; i hangā hoki e nga kai waiata he kāinga koraha, mo ratou ki nga taha katoa o Hiruharama.
30
Na, kei te pure nga tohunga ratou ko nga Riwaiti i a ratou; kei te pure hoki i te iwi, i nga kuwaha, i te taiepa.
31
Katahi ka kawea mai e ahau nga rangatira o Hura ki runga ki te taiepa, a whakaritea ana e ahau kia rua nga ropu nui hei whakawhetai; kotahi hei haere ki matau i runga i te taiepa whaka-te-kēti puranga paru:
32
A, i muri i a ratou ka haere ko Hohaia ratou ko tetahi tānga o nga rangatira o Hura,
33
Ko Ataria, ko Etera, ko Mehurama,
34
Ko Hura, ko Peniamine, ko Hemaia, ko Heremaia,
35
Ratou ko etahi o nga tama a nga tohunga e mau tētere ana; ko Hakaraia tama a Honatana, tama a Hemaia, tama a Matania, tama a Mikaia, tama a Takuru, tama a Ahapa:
36
Me ona teina, ko Hemaia, ko Atareere, ko Mirarai, ko Kirarai, ko Maai, ko Netaneere, ko Hura, ko Hanani, e mau ana i nga mea whakatangi a ta te Atua tangata a Rawiri: ko Etera karaipi ano hoki kei to ratou aroaro.
37
Na, i te kēti o te puna wai, i te ritenga mai ano o ratou, ka haere atu ratou i nga pikitanga o te pa o Rawiri, i te pinakitanga atu o te taiepa i runga i te whare o Rawiri, tae noa ki te kēti wai ki te rawhiti.
38
Na, tera atu ropu o nga kai whakawhetai i haere atu i te ritenga atu o ratou, me ahau i muri i a ratou, me tetahi tānga o te iwi i runga i te taiepa, i tera taha o te taumaihi oumu, tae noa ki te taiepa nui:
39
I runga hoki i te kēti Eperaima, i te kēti tawhito, i te kēti ika ano hoki, i te taumaihi ano hoki o Hananeere, i te taumaihi ano o Meaha, tae noa ki te kēti hipi: a, tu tonu ratou ki te kēti i te whare herehere.
40
Na, tu ana nga ropu e rua o nga kai whakawhetai ki te whare o te Atua, matou tahi ko tetahi tānga o nga rangatira,
41
Ko nga tohunga; Ko Eriakimi, ko Maaheia, ko Miniamini, ko Mikaia, ko Erioenai, ko Hakaraia, ko Hanania, e mau tētere ana;
42
Ko Maaheia, ko Hemaia, ko Ereatara, ko Uti, ko Iehohanana, ko Marakia, ko Erama, ko Etere. Na, nui atu te waiata a nga kai waiata, ratou ko Itirahia ko to ratou kai tohutohu.
43
He nui ano nga patunga tapu i patua e ratou i taua rangi, a koa ana ratou: he nui hoki te koa i meinga ai ratou e te Atua kia koa. I koa hoki nga wahine ratou ko nga tamariki, no ka rangona mai te koa o Hiruharama i tawhiti.
44
I whakaritea ano i taua wa etahi kai tirotiro o nga ruma mo nga taonga, mo nga whakahere, mo nga hua matamua, me nga whakatekau; ma ratou e kohikohi mai ki reira i roto i nga māra o nga pa nga wahi i whakaritea e te ture ma nga tohunga ratou ko nga Riwaiti: i koa hoki a Hura ki nga tohunga, ki nga Riwaiti, ki nga mea e minita ana.
45
Na, kei te tiaki nga kai waiata ratou ko nga kai tiaki keti i nga mea a to ratou Atua; kei te tiaki hoki i te purenga; rite tonu ta ratou ki te whakahau a Rawiri raua ko tana tama ko Horomona.
46
No nga ra hoki o Rawiri raua ko Ahapa, no namata iho, nga rangatira mo nga kai waiata, mo nga waiata whakamoemiti, whakawhetai ki te Atua.
47
I nga ra hoki o Terupapere, i nga ra ano hoki o Nehemia, i homai e Iharaira katoa nga wahi ma nga kai waiata, ma nga kai tiaki kuwaha, te wahi mo tenei ra, mo tenei ra: i whakatapua ano e ratou nga mea tapu ma nga Riwaiti; a, ko nga Riwaiti hei whakatapu ma nga tamariki a Arona.