2nd Chronicles Chapter 28 - Paipera Tapu 1868 | Te Paipera Tapu 1868

2nd Chronicles Chapter 28 - Paipera Tapu 1868

1
E rua tekau nga tau o Ahata i tona kingitanga ai, a, tekau ma ono nga tau i kingi ai ia ki Hiruharama: kihai hoki ia i mahi i te tika ki ta Ihowa titiro, kihai i pera me tona pāpā me Rawiri.
2
I haere hoki ia i nga ara o nga kingi o Iharaira, i hanga ano hoki i etahi whakapakoko whakarewa ma nga Paara.
3
I tahu whakakakara ano ia ki te raorao o te tama a Hinomo, tahuna ana ano e ia ana tamariki ki te ahi; rite tonu tana ki nga mea whakarihariha a nga iwi i peia nei e Ihowa i te aroaro o nga a tamariki a Iharaira,
4
I patu whakahere ano ia, i tahu whakakakara ki runga ki nga wahi tiketike, ki nga pukepuke, ki raro ano hoki i nga rakau kouru nui katoa.
5
Na, tukua atu ana ia e Ihowa e tona Atua ki te ringaringa o te kingi o Hiria; a, patua ana ia e ratou, he tini ano hoki nga pārau o ratou i whakaraua atu e ratou, kawea atu ana ki Ramahiku. I tukua atu ano hoki ia ki te ringaringa o te kingi o Iharaira, patua iho e ia, he nui te parekura.
6
Kotahi hoki te rau e rua tekau mano i patua, e Peka tama a Remaria ki Hura i te ra kotahi, he hunga maia katoa; mo ratou i whakarere i a Ihowa, i te Atua o o ratou mātua.
7
I patua ano hoki tetahi tangata marohirohi o Eperaima e Tikiri, a Maaheia tama a te kingi, a Atarikama ano hoki, rangatira o te whare me Erekana tuarua o te kingi.
8
Whakaraua atu ana e nga tamariki a Iharaira e rua rau mano o o ratou tuakana, teina, nga wahine, nga tamariki, nga tamahine, nui atu ano hoki o ratou taonga i pahuatia e ratou; kawea atu ana e ratou nga taonga ki Hamaria.
9
Na, he poropiti ano to Ihowa kei reira, ko Orere tona ingoa, a ka puta mai ia ki te whakatau i te taua e haere mai ana ki Hamaria, ka mea ki a ratou, Nana, he riri na Ihowa na te Atua o o koutou mātua ki a Hura i homai ai ratou ki o koutou ringa; patua iho e koutou, tutuki noa te riri ki te rangi.
10
Heoi i mea na koutou kia pehia ki raro nga tamariki o Hura, o Hiruharama, hei pononga tane, hei pononga wahine ma koutou; na, he teka ianei kei a koutou, ina, kei a koutou ano, he hē ki a Ihowa ki to koutou Atua?
11
Na, whakarongo mai ki a au, whakahokia atu nga whakarau i whakaraua mai e koutou i roto i o koutou tuakana, teina; no te mea kei te mura te riri a Ihowa, a to koutou Atua, ki a koutou.
12
Katahi ka whakatika mai etahi o nga upoko o nga tamariki a Eperaima, a Ataria tama a Iehohanana, a Perekia tama a Mehire-moto, a Hetekia tama a Harumu, ratou ko Amaha tama a Hararai, hei riri i te hunga i haere mai nei i te whawhai.
13
A ka mea ki a ratou, E kore e kawea mai e koutou nga whakarau ki konei: kua hē nei hoki tatou ki a Ihowa, a, e mea ana koutou kia whakanekehia ake to tatou hara, to tatou hē: he nui hoki to tatou hē, a, he riri tenei te mura nei ki a Iharaira.
14
Na, whakarerea iho e nga tangata i nga patu nga whakarau, me nga taonga i te aroaro o nga rangatira ratou ko te huihui katoa.
15
Katahi ka whakatika nga tangata i karangatia nei o ratou ingoa, ka mau ki nga whakarau, whakakakahuria ana e ratou ki nga taonga nga mea kakahu kore o ratou; whakakakahuria ana e ratou, whakawhiwhi rawa ki te hu, homai ana he mea hei kai, hei inu, whakawahia ana e ratou, kawea ana nga mea kaha-kore katoa o ratou i runga i nga kaihe, a tae noa ki Heriko ki te pa nikau ki o ratou tuakana, teina. Na, hoki ana ratou ki Hamaria.
16
I taua wa ka unga tangata atu a Kingi Ahata ki nga kingi o Ahiria kia awhinatia mai ia.
17
No te mea kua tae mai ano nga Eromi; patua iho e ratou a Hura, whakaraua atu ana etahi whakarau.
18
Kua whakaekea mai ano hoki e nga Pirihitini nga pa o te raorao, o te taha ki te tonga o Hura, a, riro mai ana i a ratou a Pete-hemehe, a Atarono, a Kereroto, a Hoko me ona pa ririki, a Timina me ona pa ririki, a Kimito me ona pa ririki: nohoia iho e ratou.
19
Na Ihowa hoki i whakaiti a Hura, mo ta Ahata hoki, mo ta te kingi o Iharaira, nana hoki a Hura i tu tahanga ai, nui atu hoki tona he ki a Ihowa.
20
Na, ka haere mai a Tirikata-pirinehere kingi o Ahiria ki a ia, ka whakararuraru i a ia, kihai hoki i whakakaha i a ia.
21
I tangohia mai hoki e Ahata tetahi wahi i roto i te whare o Ihowa, i te whare ano hoki o te kingi ratou ko nga rangatira, a hoatu ana ki te kingi o Ahiria; kihai ano hoki tera i awhina i a ia.
22
Heoi i te wa ano i hē ai ia, ka tohe ano ia ki te hē ki a Ihowa, taua kingi Ahata ra.
23
I patu whakahere hoki ia ki nga atua o Ramahiku i patu nei i a ia; i ki hoki ia, Ko nga atua o nga kingi o Hiria kei te awhina i a ratou, na, me patu whakahere ano ahau ki a ratou, a ko ratou hei awhina moku. Heoi ko ratou ano hei whakangoikore i a ia, ratou ko Iharaira katoa.
24
Na, ka huihuia e Ahata nga oko o te whare o te Atua, tapatapahia ana e ia nga oko o te whare o te Atua, a tutakina e ia nga tatau o te whare o Ihowa. I hangā ano e ia etahi aata mana ki nga koki katoa o Hiruharama.
25
I hangā ano e ia ki tenei pa, ki tenei pa, o Hura etahi wahi tiketike hei tahu whakakakara ki nga atua ke, whakapataritaria ana e ia a Ihowa te Atua o ona mātua.
26
Na, era atu meatanga ana, ana meatanga katoa o mua, o muri, nana, kua oti te tuhituhi ki te pukapuka o nga kingi o Hura raua ko Iharaira.
27
Na, kua moe a Ahata ki ona mātua, a, tanumia iho ki te pa ki Hiruharama; otiia kihai i kawea ki nga tanumanga o nga kingi o Iharaira; a, ko Hetekia ko tana tama te kingi i muri i a ia.