Matthew Chapter 20 - Paipera Tapu 1868 | Te Paipera Tapu 1868

Matthew Chapter 20 - Paipera Tapu 1868

1
Ta te mea e rite ana te rangatiratanga o te rangi ki tetahi rangatira whare i haere atu i te atatu ki te korero kai mahi mo tana māra waina.
2
Ano ka oti te whakarite ki nga kai mahi, kia kotahi ra he pene, tonoa ana ratou e ia ki tana māra waina.
3
A, tona haerenga atu i te toru o nga haora, ka kite i etahi atu e tu mangere ana i te kainga hoko,
4
A ka mea atu ki a ratou, Haere hoki koutou ki te māra waina, a ka hoatu e ahau ki a koutou te mea e tika ana. Na, haere ana ratou.
5
I haere ano ia i te ono i te iwa o nga haora, a pera ana ano hoki.
6
I te tekau ma tahi o nga haora ka haere atu ano ia, ka kite i etahi atu e tu mangere ana, a ka mea ki a ratou, He aha ta koutou e tu mangere i konei i te ra roa nei?
7
Ka mea ratou ki a ia, No te mea ra kahore he tangata i korero i a matou ki te mahi. Ka mea atu ia ki a ratou, Haere ano hoki koutou ki te māra waina; a ka riro i a koutou te mea e tika ana.
8
Ano ka ahiahi, ka mea te rangatira o te māra waina ki tana kai whakahauhau, Karangatia nga kai mahi, utua hoki ratou, hei o muri timata ai puta noa ki o mua.
9
A, te taenga mai o te hunga i korerotia i te tekau ma tahi o nga haora, kotahi te pene i riro i tetahi i tetahi.
10
Ka tae mai o mua, hua noa ratou tera atu te mea e riro i a ratou; heoi kotahi ano te pene i riro i tetahi i tetahi.
11
Ano ka riro i a ratou, ka amuamu ki taua rangatira whare,
12
Ka mea, Kotahi te haora i mahi ai enei o muri, a ka oti ratou te whakarite ki a matou ki te hunga i pehia nei e te taimaha e te tikākātanga o te ra.
13
A, ka whakahokia e ia, ka mea ki tetahi o ratou, E hoa, kahore aku hē ki a koe: kihai koe i whakarite ki a au me pene?
14
Tangohia tau, a haere: e pai ana ahau kia rite ki tau te mea e hoatu ki tenei o muri.
15
Ehara ianei i te mea tika kia meatia e ahau tāku e pai ai ki āku mea? E kino ana oti tou kanohi no te mea e pai ana ahau?
16
Heoi, ko o muri e meinga ki mua, ko o mua ki muri: he tokomaha hoki e karangatia ana, he ruarua ia e whiriwhiria.
17
A i a Ihu e haere ana ki Hiruharama, i a ratou i te ara, ka kawea e ia ana akonga kotahi tekau ma rua ki tahaki, a ka mea ki a ratou,
18
Na, e haere ana tenei tatou ki Hiruharama; a ka tukua atu te Tama a te tangata ki nga tohunga nui, ki nga Karaipi, a ka kiia e ratou kia whakamatea,
19
A ka tukua atu ia ki nga tauiwi kia tawaia, kia whiua, kia ripekatia: a i te toru o nga ra ka ara ake.
20
Me i reira ka tae mai ki a ia te whaea o nga tamariki a Heperi, ratou ko ana tamariki, a ka koropiko, ka inoi ki tetahi mea i a ia.
21
Na, ka mea mai ia ki a ia, He hiahia aha tou? Ka mea atu ia ki a ia, Whakaaetia mai enei tamariki tokorua aku, kia noho, tetahi ki tou matau, tetahi ki tou maui, i tou rangatiratanga.
22
Na, ko te whakahokinga mai a Ihu, ka mea ia, Kahore korua e mohio ki ta korua e inoi mai nei. E ahei ranei korua te inu i te kapa meake inumia e ahau, kia iriiria hoki ki te iriiringa ka iriiria nei ahau? Ka mea raua ki a ia, E ahei ano.
23
Ka mea ia ki a raua, E inu ano korua i taku kapa, e iriiria ki te iriiringa e iriiria ai ahau: ko te noho ia ki toku matau, ki toku maui, ehara i ahau māna e hoatu, engari ka riro i te hunga i whakaritea nei e toku Matua mo ratou.
24
Ano ka rangona e te tekau, ka whakatakariri ratou ki aua hoa tokorua.
25
Otira ka karangatia ratou e Ihu, a ka mea, E mātau ana koutou, ko nga kawana o nga tauiwi hei whakatupu rangatira ki a ratou, a ko nga tāngata rarahi hei akiaki i a ratou.
26
E kore e pena i roto i a koutou: engari ki te mea tetahi kia whakatupu tangata rahi i roto i a koutou, me whakatupu kai mahi ia ma koutou;
27
A ki te mea tetahi kia whakatupu tino tangata i roto i a koutou, me whakatupu pononga ano ia ma koutou:
28
Me te Tama hoki a te tangata kihai nei i haere mai kia mahia he mea māna, engari kia mahi ia, a kia tuku i a ia kia mate hei whakautu mo nga tāngata tokomaha.
29
A i a ratou e haere atu ana i Heriko, he tini te tangata i aru i a ia.
30
Na, tokorua nga matapo e noho ana i te taha o te ara, ka rongo raua ko Ihu tera e haere atu ana, ka karanga ake, ka mea, Kia aroha mai ki a maua, e te Ariki, e te Tama a Rawiri.
31
A i riria raua e te mano, kia noho puku: heoi rahi ake ta raua karanga, ka mea, Kia aroha ki a maua, e te Ariki, e te Tama a Rawiri.
32
Na, ka tu a Ihu, ka karanga ki a raua, ka mea, Kia ahatia korua e ahau?
33
Ka mea raua ki a ia, E te Ariki, kia kite o maua kanohi.
34
Na, ka aroha a Ihu, ka whakapa atu ki o raua kanohi: a titiro tonu ake o raua kanohi, a aru ana raua i a ia.