Numbers Chapter 26 - Paipera Tapu 1868 | Te Paipera Tapu 1868

Numbers Chapter 26 - Paipera Tapu 1868

1
A i muri iho i te whiu ka korero a Ihowa ki a Mohi raua ko Ereatara, ko te tama a Arona tohunga, ka mea,
2
Taua nga tangata o te whakaminenga katoa o nga tamariki a Iharaira, nga mea e rua tekau, i maha atu ranei o ratou tau, puta noa i nga whare o o matou mātua, nga mea katoa e kaha ana i roto i a Iharaira ki te haere atu ki te whawhai.
3
Na ka korero a Mohi raua ko Ereatara tohunga ki a ratou i nga mania o Moapa, i te wahi o Horano e tata ana ki Heriko, ka mea,
4
Taua nga tangata e rua tekau nei o ratou tau, me nga mea hoki e maha atu ana; kia rite ki ta Ihowa i whakahau ai ki a Mohi ratou ko nga tamariki a Iharaira i puta mai i te whenua o Ihipa.
5
Ko Reupena ko te matamua a Iharaira: ko nga tama a Reupena; ko Hanoka, nana te hapu o nga Hanoki: na Paru, ko te hapu o nga Parui:
6
Na Heterono, ko te hapu o nga Heteroni: na Karami, ko te hapu o nga Karami.
7
Ko nga hapu enei o nga Reupeni: a ko nga mea o ratou i taua e wha tekau ma toru mano e whitu nga rau e toru tekau.
8
A, nga tama a Paru; ko Eriapa.
9
A, nga tama a Eriapa; ko Nemuere, ko Ratana, ko Apirama. Ko taua Ratana raua ko Apirama tenei i whai ingoa nei i roto i te whakaminenga, i whawhai nei ki a Mohi raua ko Arona i roto i te hui a Koraha, i ta ratou whawhaitanga ki a Ihowa:
10
A, te hamamatanga o te mangai o te whenua, na, horomia ana ratou tahi ko Koraha, i te matenga o taua hui, i te kainga a te ahi i nga tangata e rua rau e rima tekau: a waiho ana ratou hei tohu.
11
Otiia kihai i mate nga tamariki a Koraha.
12
Nga tama a Himeona, tenei hapu tenei hapu o ratou: na Nemuere, ko te hapu o nga Nemueri: na Iamini, ko te hapu o nga Iamini: na Iakini, ko te hapu o nga Iakini:
13
Na Tera, ko te hapu o nga Tarahi: na Hauru, ko te hapu o nga Hauri.
14
Ko nga hapu enei o nga Himeoni, e rua tekau ma rua mano e rua hoki nga rau.
15
Nga tamariki a Kara, tenei hapu tenei hapu o ratou: na Tepono, ko te hapu o nga Teponi: na Haki, ko te hapu o nga Haki: na Huni, ko te hapu o nga Huni:
16
Na Otoni, ko te hapu o nga Otoni: na Eri, ko te hapu o nga Eri:
17
Na Aroro, ko te hapu o nga Arori: na Areri, ko te hapu o nga Areri.
18
Ko nga hapu enei o nga tamariki a Kara, o nga mea o ratou i taua, e wha tekau mano e rima hoki nga rau.
19
Nga tama a Hura ko Ere raua ko Onana: i mate ano hoki a Ere raua ko Onana ki te whenua o Kanaana.
20
A, nga tama a Hura, tenei hapu tenei hapu o ratou; na Heraha, ko te hapu o nga Herani: na Parete, ko te hapu o nga Pareti: na Tera, ko te hapu o nga Tarahi.
21
A ko nga tama enei a Parete; na Heterono, ko te hapu o nga Heteroni: na Hamuru, ko te hapu o nga Hamuri.
22
Ko nga hapu enei o Hura nga mea o ratou i taua; e whitu tekau ma ono mano, e rima hoki nga rau.
23
Nga tama a Ihakara, tenei hapu tenei hapu o ratou; na Tora, ko te hapu o nga Torai: na Pua, ko te hapu o nga Puni:
24
Na Iahupu, ko te hapu o nga Iahupi: na Himirono, ko te hapu o nga Himironi.
25
Ko nga hapu enei o Ihakara o nga mea o ratou i taua, e ono tekau ma wha mano, e toru hoki nga rau.
26
Nga tama a Hepuruna, tenei hapu tenei hapu o ratou: na Herete, ko te hapu o nga Hareti: na Erono, ko te hapu o nga Eroni: na Iahareere, ko te hapu o nga Iahareeri.
27
Ko nga hapu enei o nga Hepuruni, nga mea o ratou i taua; e ono tekau mano e rima hoki nga rau.
28
Nga tama a Hohepa, tenei hapu tenei hapu o ratou, ko Manahe raua ko Eperaima.
29
Nga tama a Manahe: na Makiri, ko te hapu o nga Makiri: a whanau ake ta Makiri ko Kireara: na Kireara, ko te hapu o nga Kireari.
30
Ko nga tama enei a Kireara: na Ieetere, ko te hapu o nga Ieeteri: na Herete, ko te hapu o nga Hereki:
31
Na Ahariere, ko te hapu o nga Aharieri: na Hekeme hoki, ko te hapu o nga Hekemi:
32
Na Hemira, ko te hapu o nga Hemiri: na Hewhare, ko te hapu o nga Hewheri.
33
A kahore he tama a Teropehara a te tama a Hewhere engari he tamahine: a ko nga ingoa enei o nga tamahine a Teropehara, ko Mahara, ko Noa, ko Hokora, ko Mirika, ko Tirita.
34
Ko nga hapu enei o Manahe, ko nga mea hoki o ratou i taua, e rima tekau ma rua mano e whitu hoki nga rau.
35
Ko nga tama enei a Eperaima, tenei hapu tenei hapu o ratou: na Hutera, ko te hapu o nga Hutari: na Pekere, ko te hapu o nga Pakari: na Tahana, ko te hapu o nga Tahani.
36
Ko nga tama ano hoki enei a Hutera: na Erana, ko te hapu o nga Erani.
37
Ko nga hapu enei o nga tama a Eperaima, nga mea o ratou i taua, e toru tekau ma rua mano e rima hoki nga rau. Ko nga tama enei a Hohepa, tenei hapu tenei hapu o ratou.
38
Nga tama a Peniamine, tenei hapu tenei hapu o ratou: na Pera, ko te hapu o nga Perai: na Ahapere, ko te hapu o nga Ahaperi: na Ahirama, ko te hapu o nga Ahirami:
39
Na Hupama, ko te hapu o nga Hupami: na Huwhama, ko te hapu o nga Huwhami.
40
A, nga tama a Pera ko Arare raua ko Naamana: na Arare, ko te hapu o nga Arari: na Naamana, ko te hapu o nga Naami.
41
Ko nga tama enei a Peniamine, tenei hapu tenei hapu o ratou: a ko nga mea o ratou i taua e wha tekau ma rima mano, e ono hoki nga rau.
42
Ko nga tama enei a Rana, tenei hapu tenei hapu o ratou: na Huhama, ko te hapu o nga Huhami. Ko nga hapu enei o Rana, tenei hapu tenei hapu o ratou.
43
Ko nga hapu katoa o nga Huhami, nga mea hoki o ratou i taua, e ono tekau ma wha mano e wha hoki nga rau.
44
Ko nga tama a Ahera, tenei hapu tenei hapu o ratou: na Imina, ko te hapu o nga Imini: na Ihui, ko te hapu o nga Ihui: na Peria, ko te hapu o nga Perii.
45
Na nga tama a Peria: na Hepere, ko te hapu o nga Heperi: na Marakiere, ko te hapu o nga Marakieri.
46
A, te ingoa o te tamahine a Ahera ko Hara.
47
Ko nga hapu enei o nga tama a Ahera, nga mea o ratou i taua, e rima tekau ma toru mano e wha hoki nga rau.
48
Nga tama a Napatari, tenei hapu tenei hapu o ratou: na Iahateere, ko te hapu o nga Iahateeri: na Kuni, ko te hapu o nga Kuni:
49
Na Ietere, ko te hapu o nga Ieteri: na Hireme, ko te hapu o nga Hiremi.
50
Ko nga hapu enei o Napatari, tenei hapu tenei hapu o ratou: a ko nga mea o ratou i taua e wha tekau ma rima mano e wha hoki nga rau.
51
Ko nga mea enei i taua o nga tamariki a Iharaira, e ono rau mano kotahi ano hoki mano e whitu nga rau e toru tekau.
52
A i korero ano a Ihowa ki a Mohi, i mea,
53
Me tuwha te whenua mo enei, hei kāinga tupu; kia rite ki te maha o nga ingoa.
54
He tokomaha, kia nui te wahi mo ratou, he tokotorutoru, kia iti hoki te wahi mo ratou: kia rite ki tona tokomahatanga te wahi e hoatu ki tenei tangata ki tenei tangata.
55
Otiia me rota te tuwhanga o te whenua: kia rite ki nga ingoa o nga iwi o o ratou matua to ratou nohoanga iho.
56
Kia rite ki ta te rota te tuwhanga o nga kainga o reira mo te tokomaha mo te tokotorutoru.
57
A ko nga mea enei o nga Riwaiti i taua, tenei hapu tenei hapu o ratou: na Kerehona, ko te hapu o nga Kerehoni: na Kohata, ko te hapu o nga Kohati: na Merari, ko te hapu o nga Merari.
58
Ko nga hapu enei o nga Riwaiti: ko te hapu o nga Ripini, ko te hapu o nga Heperoni, ko te hapu o nga Mahari, ko te hapu o nga Muhi, ko te hapu o nga Korati. A whanau ake ta Kohata ko Amarama.
59
A te ingoa o ta Amarama wahine ko Iokepete, he tamahine na Riwai, i whanau nei i tona whaea raua ko Riwai ki Ihipa: a whanau ake a raua ko Amarama, ko Arona ko Mohi, ko to raua tuahine hoki ko Miriama.
60
A whanau ake a Arona, ko Natapa, ko Apihu, ko Ereatara, ko Itamara.
61
A i mate a Natapa raua ko Apihu i ta raua whakaherenga i te ahi ke ki te aroaro o Ihowa.
62
A, nga mea o ratou i taua, e rua tekau ma toru mano, nga tane katoa kotahi nei te marama, me nga mea hoki i maha ake: kihai hoki ratou i taua i roto i nga tamariki a Iharaira; no te mea kihai tetahi kāinga tupu i homai ki a ratou i roto i nga tamariki a Iharaira.
63
Ko nga mea enei i taua e Mohi raua ko Ereatara tohunga, i ta raua tauanga i nga tamariki a Iharaira ki nga mania o Moapa ki te wahi Horano e tata ana ki Heriko.
64
Kahore ano hoki i roto i enei tetahi tangata o te hunga i taua e Mohi raua ko Arona tohunga, i ta raua tauanga i nga tamariki a Iharaira ki te koraha o Hinai.
65
I kiia hoki ratou e Ihowa, Ka mate rawa ratou ki te koraha. A kahore tetahi tangata o ratou i toe, ko Karepe anake ko te tama a Iepune, raua ko Hohua tama a Nunu.