Exodus Chapter 3 - Paipera Tapu 1868 | Te Paipera Tapu 1868

Exodus Chapter 3 - Paipera Tapu 1868

1
Na, i te tiaki a Mohi i nga hipi a Ietero a tona hungawai, a te tohunga o Miriana; a ka arahi ia i nga hipi ki te taha ki tua o te koraha, ka haere mai ki te maunga o te Atua, ki Horepa.
2
A ka puta mai ki a ia te anahera o Ihowa i roto i te mura ahi, i waenganui o tetahi rakau; a tana tirohanga mai, na, e toro ana te rakau i te ahi, a kihai i pau te rakau.
3
Na, ka mea a Mohi, ka tahuri atu ahau, ka matakitaki atu ki tenei mea nui kua puta mai nei, na te aha te rakau tē pau ai.
4
A ka kite a Ihowa e tahuri mai ana ia ki te matakitaki, ka karanga te Atua ki a ia i waenganui o te rakau, ka mea, E Mohi, e Mohi. A ka mea atu ia, Tenei ahau.
5
Na, ka mea mai ia, Kaua e whakatata mai ki konei; wetekina atu ou hu i ou waewae, te wahi hoki e tu na koe he wahi tapu.
6
A ka mea ano ia, Ko ahau te Atua o tou papa, te Atua o Aperahama, te Atua o Ihaka, te Atua o Hakopa. A huna ana a Mohi i tona kanohi: i wehi hoki ia ki te titiro atu ki te Atua.
7
A ka mea a Ihowa, Kua kite nui ahau i te tukinotanga o toku iwi i Ihipa, kua rongo hoki ki to ratou aue i o ratou kai akiaki; no te mea e mohio ana ahau ki o ratou mamaetanga.
8
A kua heke iho nei ahau ki te whakaora mai i a ratou i te ringaringa o nga Ihipiana, ki te tango mai hoki i a ratou i tena whenua ki runga ki tetahi whenua pai, whenua nui, ki tetahi whenua e rerengia ana e te waiu me te honi, ki te wahi o nga Kanaani, o nga Hiti, o nga Amori, o nga Perihi, o nga Hiwi, o nga Iepuhi.
9
Na, kua tae ake te karanga a nga tamariki a Iharaira ki a au: kua kite ano hoki ahau i te tukinotanga e tukinotia nei ratou e nga Ihipiana.
10
Na, haere mai, a maku koe e unga atu ki a Parao, a mau e whakaputa mai toku iwi, nga tamariki a Iharaira, i Ihipa.
11
Na, ka mea atu a Mohi ki te Atua, He tangata aha ahau, kia haere ahau ki a Parao, kia whakaputa mai hoki i nga tamariki a Iharaira i Ihipa?
12
A ka mea mai ia, Kei a koe tonu ahau: a tenei ano te tohu mou ka unga nei e ahau: ka whakaputaina mai e koe te iwi i Ihipa, ka mahi koutou ki te Atua ki runga i tenei maunga.
13
Na, ko te meatanga atu a Mohi ki te Atua, Na, ka tae atu ahau ki nga tamariki a Iharaira, a ka mea atu ki a ratou, Na te Atua o o koutou mātua ahau i ngare mai ki a koutou; a ka mea mai ratou ki a au, Ko wai tona ingoa? Me pehea atu ahau ki a ratou?
14
Katahi ka mea atu te Atua ki a Mohi, Ko AHAU ANO AHAU NEI: a i mea ano ia, Kia penei atu koe ki nga tamariki a Iharaira, Na te AHAU NEI i ngare mai au ki a koutou.
15
A ka mea atu ano te Atua ki a Mohi, Kia penei atu koe ki nga tamariki a Iharaira, Na Ihowa, na te Atua o o koutou mātua, na te Atua o Aperahama, na te Atua o Ihaka, na te Atua hoki o Hakopa, i tono mai ahau ki a koutou; ko toku ingoa tenei ake nei ake nei, ko toku maharatanga hoki tenei ki tenei whakapaparanga ki tenei whakapaparanga.
16
Haere, whakaminea nga kaumatua o Iharaira, mea atu ki a ratou, Kua puta mai ki a au a Ihowa te Atua o o koutou mātua, te Atua o Aperahama, o Ihaka, o Hakopa: e ai tana, Kua tikina mai kua tirohia marietia iho koutou e ahau, me nga mea e meatia ana ki a koutou i Ihipa:
17
A e mea ana ahau, ka whakaputaina mai koutou e ahau i te whakawhiunga a Ihipa ki te whenua o nga Kanaani, o nga Hiti, o nga Amori, o nga Perihi, o nga Hiwi, o nga Iepuhi, ki te whenua e rerengia ana e te waiu me te honi.
18
A e rongo ratou ki tou reo; a ka haere koe, koutou tahi ko nga kaumatua o Iharaira, ki te kingi o Ihipa, a ka mea ki a ia, Kua tutaki a Ihowa, te Atua o nga Hiperu ki a matou: kia haere matou, ne? kia toru nga ra e haere ana i te koraha, ka patu ai i te whakahere ma Ihowa ma to matou Atua.
19
A e mohio ana ano ahau e kore te kingi o Ihipa e tuku mai i a koutou, ki te kahore he ringaringa kaha.
20
A ka takiritia toku ringa, ka patua hoki a Ihipa ki aku merekara katoa, e mea ai ahau i waenganui ona; a, muri iho, ka tukua mai koutou e ia.
21
A, maku e mea kia paingia tenei iwi i te aroaro o nga Ihipiana: a ka haere koutou e kore koutou e haere kau;
22
Engari me tono e ia wahine e ia wahine ki tona hoa noho tata, ki te wahine hoki e noho ana i tona whare, he mea hiriwa, he mea koura, he kakahu; a ka hoatu e koutou ki a koutou tamariki, ki a koutou tamahine; a ka pahuatia e koutou nga Ihipiana.