Ezra Chapter 10 - Paipera Tapu 1868 | Te Paipera Tapu 1868

Ezra Chapter 10 - Paipera Tapu 1868

1
Ka mutu te inoi a Etera, me tana whakinga hara, tona tangi, me tona takoto ki mua i te whare o te Atua, na, ko te huihuinga mai ki a ia o te whakaminenga nui whakaharahara i roto i a Iharaira, nga tane, nga wahine, nga tamariki: nui atu hoki te tangi i tangi ai te iwi.
2
Na, ka oho mai a Hekania tama a Tehiere, ko tetahi nei ia o nga tama a Erama, ka mea ki a Etera, Kua he matou ki to tatou Atua, kua tango i nga wahine ke, i ā nga iwi o te whenua. Tenei ano ia he mea e mārama ai nga whakaaro a Iharaira ki tenei mea.
3
Na, kia whakaritea he kawenata ki to tatou Atua, kia whakarerea aua wahine katoa me a ratou tamariki, kia rite ai ki te whakaaro i whakatakotoria e toku ariki, e te hunga ano hoki e wehi ana i te whakahaunga a to tatou Atua: kia rite ano hoki te meatanga ki ta te ture.
4
Whakatika, mau hoki tenei mahi; a ko matou hei hoa mou: Kia uaua, meatia.
5
Na, ka whakatika a Etera, a whakaoatitia ana e ia nga rangatira o nga tohunga, o nga Riwaiti, o Iharaira katoa ano hoki, kia meatia tenei mea e ratou. A oati ana ratou.
6
Katahi a Etera ka whakatika atu i mua i te whare o te Atua, a, haere ana ki te ruma o Iehohanana tama a Eriahipi. A, tona taenga ki reira, kihai ia i kai taro, kihai i inu wai; e pouri ana hoki ki te he a te hunga i whakaraua atu nei.
7
Katahi ratou ka karanga nui, puta noa i Hura, i Hiruharama, ki nga tamariki katoa o te whakaraunga, kia huihui mai ratou ki Hiruharama.
8
Na, te tangata e kore e tae mai i nga ra e toru, i ta nga rangatira ratou ko nga kaumatua i whakaaro ai, ka tukua putia ona rawa katoa, a ka motuhia atu ia i roto i te whakaminenga o nga whakarau.
9
Na, ko te huihuinga mai o nga tangata katoa o Hura raua ko Peniamine ki Hiruharama i roto i aua ra e toru i te iwa o nga marama, i te rua tekau o nga ra o te marama. Na, noho ana te iwi katoa i te huarahi o te whare o te Atua; wiri ana ratou, e whakaaro ana hoki ki tenei mea, he nui ano hoki te ua.
10
Na, ko te whakatikanga ake o Etera o te tohunga, ka mea ki a ratou, Kua he koutou, kua marenatia ki nga wahine ke, na, kua neke ake te he o Iharaira.
11
Na, whakina atu nga he ki a Ihowa ki te Atua o o koutou mātua, meatia hoki tana i pai ai, motuhia mai koutou i roto i nga iwi o te whenua, i nga wahine ke ano hoki.
12
Na, ka whakahokia mai e te iwi katoa, he nui o ratou reo ki te mea mai, Ka rite ki tau kupu ta matou e mea ai.
13
Otiia he tokomaha te iwi, he wa ua nui hoki tenei; e kore ano matou e kaha ki te tu i waho, ehara ano tenei i te mahi mo te ra kotahi, mo nga ra e rua ranei: he tokomaha hoki matou te hunga kua he i tenei mea.
14
Na, kia tu o tatou rangatira o te huihui katoa, a, kia haere mai i nga wa e whakaritea te hunga katoa kua marenatia ki nga wahine ke i roto i o tatou pa, ratou ko nga kaumatua o tenei pa, o tenei pa, me nga kai whakarite whakawa o reira, kia tahuri atu ra ano i a tatou te riri a to tatou Atua e mura nei mo tenei mea.
15
Ko Honatana anake tama a Atahere raua ko Tahatia tama a Tikiwa i whakaritea mo tenei mea; a, hei hoa mo raua a Mehurama raua ko Hapetai Riwaiti.
16
Na, ka meatia tenei e nga tamariki o te whakaraunga. A ka wehea mai a Etera tohunga, ratou ko etahi tangata, ko nga upoko o nga mātua o tenei whare, o tenei whare, o o ratou mātua, he mea karanga rawa o ratou ingoa, a, noho ana i te ra tuatahi o te tekau o nga marama hei rapu i te tikanga o tenei mea.
17
Poto rawa ake nga tangata katoa i marenatia ki nga wahine ke, ko te ra tuatahi o te tuatahi o nga marama.
18
Na, kua mau etahi o nga tama a nga tohunga he mea marena ki nga wahine ke, no nga tama a Hehua tama a Iohereke ratou ko ona teina; ara, a Maaheia, a Erietere, a Iaripi, a Kerana.
19
Na, ka tukua mai e ratou o ratou ringaringa, he mea mo a ratou wahine kia whakarerea; a ka he nei ratou, ka homai ano e ratou he hipi toa no te kahui mo ta ratou he.
20
Na, o nga tama a Imere; ko Hanani, ko Teparia.
21
A, o nga tama a Harimi; ko Maaheia, ko Iraia, ko Hemaia, ko Tehiere, ko Utia.
22
O nga tama a Pahuru; ko Erioenai, ko Maaheia, ko Ihimaera, ko Netaneere, ko Hotapara, ko Ereaha.
23
O nga Riwaiti ano hoki; ko Hotapara, ko Himei, ko Keraia, (ara, ko Kerita,) ko Petahia, ko Hura, ko Erietere.
24
O nga kai waiata ano hoki; ko Eriahipi; o nga kai tiaki kuwaha ano hoki; ko Harumu, ko Tereme, ko Uri.
25
Na, o Iharaira: o nga tama a Paroho: ko Ramia, ko Tetia, ko Marakia, ko Miamini, ko Ereatara, ko Marakia, ko Penaia.
26
O nga tama a Erama; ko Matania, ko Hakaraia, ko Tehiere, ko Apari, ko Teremoto, ko Iraia.
27
O nga tama a Tatu; ko Erioenai, ko Eriahipi, ko Matania, ko Teremoto, ko Tapara, ko Atita.
28
O nga tama ano hoki a Pepai; ko Iehohanana, ko Hanania, ko Tapai, ko Atarai.
29
O nga tama ano a Pani; ko Mehurama, ko Maruku, ko Araia, ko Iahupu, ko Heara, ko Ramoto.
30
O nga tama a Pahata-moapa; ko Arena, ko Kerara, ko Penaia, ko Maaheia, ko Matania, ko Petareere, ko Pinui, ko Manahe.
31
O nga tama a Harimi; ko Erietere, ko Ihiia, ko Marakia, ko Hemaia, ko Himeona,
32
Ko Peniamine, ko Maruku, ko Hemaria,
33
O nga tama a Hahumu; ko Matenai, ko Matata, ko Tapara, ko Eriperete, ko Teremai, ko Manahe, ko Himei.
34
O nga tama a Pani; ko Maarai, ko Amarama, ko Uere.
35
Ko Penaia, ko Pereia, ko Keru,
36
Ko Wania, ko Meremoto, ko Eriahipi,
37
Ko Matania, ko Matenai, ko Taahau,
38
Ko Pani, ko Pinui, ko Himei,
39
Ko Heremia, ko Natana, ko Araia,
40
Ko Makanarepai, ko Hahai, ko Harai,
41
Ko Atareere, ko Heremia, ko Hemaria,
42
Ko Harumu, ko Amaria, ko Hohepa.
43
O nga tama a Nepo; ko Teiere, ko Matitia, ko Tapara, ko Tepina, ko Iarau, ko Hoere, ko Penaia,
44
Enei katoa, he hunga kua tango i nga wahine ke, kei etahi ano hoki o ratou he wahine kua whanau tamariki.