Joshua Chapter 13 - Paipera Tapu 1868 | Te Paipera Tapu 1868

Joshua Chapter 13 - Paipera Tapu 1868

1
A ka koroheketia a Hohua, kua maha haere ona ra, na, ka mea mai a Ihowa ki a ia, Kua koroheketia koe, kua maha haere ou ra, a he nui noa atu te toenga o te whenua kahore nei i tangohia.
2
Ko te toenga tenei o te whenua: ko nga wahi o nga Pirihitini, me Kehuri katoa,
3
O Hihoro mai ano, i te ritenga atu o Ihipa a tae noa ki nga rohe o Ekerona ki te taha ki te nota, e kiia nei no nga Kanaani: e rima nga wahi ariki o nga Pirihitini; ko nga Kahati, ko nga Aharori, ko nga Ehekaroni, ko nga Kiti, ko nga Ekeroni; me nga Awi:
4
O te taha ki te tonga, ko te whenua katoa o nga Kanaani, me Meara i te taha o nga Hironi, tae noa ki Apeke, ki nga rohe ki nga Amori:
5
Me te whenua o nga Kipiri, me Repanona katoa i te taha ki te rawhiti, o Paara-kara atu i raro iho i Maunga Heremona tae noa ki te haerenga atu ki Hamata.
6
Ko nga tangata katoa o te whenua pukepuke, o Repanona, tae noa ki Mihirepoto-maimi, me nga Hironi katoa, ka peia ratou e ahau i te aroaro o nga tamariki a Iharaira: mau ia e wehe a reira hei kāinga tupu mo Iharaira, me pera me taku i whakahau atu ai ki a koe.
7
Na, tena, wehea atu tenei whenua hei kāinga tupu mo nga iwi e iwa, ratou ko tetahi taanga o te iwi o Manahe,
8
I whiwhi tahi na ratou ko nga Reupeni, ko nga Kari ki to ratou wahi, i hoatu ra ki a ratou e Mohi ki tera taha o Horano, ki te taha ki te rawhiti, ta Mohi hoki ta te pononga a Ihowa i hoatu ai ki a ratou;
9
O Aroere atu i te taha o te pareparenga, o te awa o Aranona, me te pa i waenganui o te awa, me te mānia katoa o Merepa, tae noa ki Ripono;
10
Me nga pa katoa o Hihona o te kingi o nga Amori i kingi ra ki Hehepona, tae noa ki te rohe ki nga tamariki a Amona;
11
Me Kireara, me te rohe ki nga Kehuri, ki nga Maakati, me Maunga Heremona katoa, me Pahana katoa, tae noa ki Hareka;
12
Te kingitanga katoa o Oka i Pahana; i kingi hoki ia ki Ahataroto, ki Eterei, he toenga ia, no nga oranga o nga Repaima; i patua hoki enei e Mohi, a peia atu ana.
13
Otiia kihai i peia nga Kehuri, me nga Maakati, e nga tamariki a Iharaira: na, ka noho nga Kehuri, ratou ko nga Maakati, i waenganui o Iharaira, a taea noatia tenei ra.
14
Otiia kihai i hoatu e ia he kāinga tupu ki te iwi o Rewi; ko nga whakahere ahi a Ihowa a te Atua o Iharaira te wahi tupu mo ratou; ko tana hoki tena i korero ai ki a ratou.
15
A rite tonu ki o ratou hapu ta Mohi i hoatu ai ki te iwi o nga tamariki a Reupena.
16
A kei Aroere te rohe ki a ratou, kei te taha o te awa o Aranona, kei te pa hoki i waenganui o te awa, me te mānia katoa i Merepa;
17
Hehepona, me o reira pa katoa i te mānia; Ripono, me Pamoto-paara, me Pete-paara-meono,
18
Iahata hoki, me Keremoto, me Mepaata,
19
Me Kiriataima, me Hipima, me Tarete-hahara i te maunga o taua raorao,
20
Me Pete-peoro, me Aharoto-pihika, me Pete-iehimoto,
21
Me nga pa katoa o te mānia, me te kingitanga katoa o Hihona o te kingi o nga Amori, i kingi nei ki Hehepona, i patua ngatahitia nei e Mohi me nga ariki o Miriana, me Ewi, ratou ko Rekeme, ko Turu, ko Huru, ko Repa; na Hihona ena ariki, a i noho ki taua whenua.
22
I patua ano hoki e nga tamariki a Iharaira ki te hoari a Paraama tama a Peoro, te kai makutu, i roto i te hunga i tukitukia e ratou.
23
A ko Horano, me tona rohe ano, te rohe ki nga tamariki a Reupena. Ko te kāinga tupu tenei o nga tamariki a Reupena o tenei hapu o tenei hapu o ratou, ko nga pa me nga kāinga koraha o aua pa.
24
A i hoatu ano he wahi e Mohi ki te iwi o Kara, ki nga tamariki a Kara, he mea whakarite ki o ratou hapu.
25
A ko Iatere te rohe ki a ratou, me nga pa katoa o Kireara, me te hawhe o te whenua o nga tamariki a Amona, a tae noa ki Aroere ki te ritenga atu o Rapa:
26
Kei Hehepona ano hoki, tae noa ki Ramata-mitipe, ki Petonimi; kei Mahanaimi ano hoki tae noa ki te rohe o Repiri:
27
O te raorao hoki, ko Pete-arama, ko Pete-nimira, ko Hukota, ko Tawhono, tera atu wahi o te kingitanga o Hihona o te kingi o Hehepona, Horano me tona rohe, tae noa ki te taha o te moana o Kinereta, ki tera taha o Horano, ki te taha ki te rawhiti.
28
Ko te wahi tupu tenei mo nga tamariki a Kara, mo tenei hapu mo tenei hapu o ratou, o ratou pa me nga kāinga koraha o aua pa.
29
A i hoatu ano he wahi e Mohi ki tetahi taanga o te iwi o Manahe: a ka riro i tetahi taanga o te iwi o nga tamariki a Manahe i tenei hapu i tenei hapu o ratou.
30
A no Mahanaimi atu te rohe ki a ratou, ko Pahana katoa, me te kingitanga katoa o Oka kingi o Pahana, me nga pa katoa o Haira, era i Pahana, e ono tekau nga pa:
31
Ko tetahi wahi hoki o Kireara, me Ahataroto, me Eterei, nga pa o te kingitanga o Oka i Pahana, i riro era i nga tamariki a Makiri a te tama a Manahe, ara, i tetahi taanga o nga tamariki a Makiri, he mea whakarite ki o ratou hapu.
32
Ko enei a Mohi i hoatu ai hei kāinga tupu i nga mānia o Moapa i tera taha o Horano whaka-te-rawhiti, i te wahi e tata ana ki Heriko.
33
Otiia kihai i hoatu e Mohi he wahi tupu ki te iwi o Riwai: ko Ihowa ko te Atua o Iharaira ko ia hei wahi tupu mo ratou; ko tana hoki tena i korero ai.