Joshua Chapter 19 - Paipera Tapu 1868 | Te Paipera Tapu 1868

Joshua Chapter 19 - Paipera Tapu 1868

1
A, te putanga ake o te rua o nga rota ko ta Himeona, ta te iwi hoki o nga tamariki a Himeona, puta noa i o ratou hapu: a i roto to ratou wahi i te wahi o nga tamariki a Hura.
2
No o ratou kāinga tupu hoki a Peere-hepa, a Hepa, a Morara,
3
A Hatara-huara, a Para, a Ateme,
4
A Eretorara, a Peturu, a Horema,
5
A Tikiraka, a Pete-maraka-poto, a Hatara-huha,
6
A Pete-repaoto, a Haruhene; kotahi tekau ma toru nga pa, me o ratou kāinga koraha:
7
A Aina, a Rimono, a Etere, a Ahana; e wha nga pa me o ratou kāinga koraha:
8
Me nga kāinga koraha katoa o enei pa, a tawhio noa, a tae noa ki Paarata-peere, ki Ramata ki te tonga. Ko te wahi tupu tenei o te iwi o nga tamariki a Himeona, puta noa i o ratou hapu.
9
No roto i te wahi o nga tamariki a Hura te wahi o nga tamariki a Himeona: he nui rawa hoki te wahi o nga tamariki a Hura: no reira i riro ai te wahi mo nga tamariki a Himeona i roto i to ratou wahi.
10
A te putanga ake o te toru o nga rota, ko ta nga tamariki a Hepuruna, puta noa i o ratou hapu: a tutuki noa te rohe o to ratou wahi ki Hariri:
11
A i haere whakarunga ta ratou rohe ki te moana, na, kei Marara, i tae hoki ki Rapahete; i tae ano hoki ki te awa i mua i Iokoneama;
12
Na ka anga atu i Hariri whaka-te-rawhiti ki te putanga mai o te ra, ki te rohe o Kihiroto-taporo, a ka puta atu ki Taperata, a haere tonu atu ki runga ki Iapia,
13
Na ka haere atu i reira i te taha ki te rawhiti ki Kita-hewhere, ki Ita-katini, a puta tonu atu ki Rimono-metoara ki Neaha;
14
Na ka taiawhiotia e te rohe i te taha ki te nota, a tae noa ki Hanatono: a pakaru rawa atu kei Raorao Ipitaere:
15
Me Katata hoki, me Naharara, me Himirono, me Irara, me Pete-rehema: tekau ma rua nga pa me o ratou kāinga koraha.
16
Ko te wahi tupu tenei o nga tamariki a Hepuruna puta noa i o ratou hapu, ko enei pa, me nga kāinga koraha o aua pa.
17
A, te putanga ake o te wha o nga rota, ko ta Ihakara, ko ta nga tamariki a Ihakara puta noa i o ratou hapu.
18
A kei Ietereere te rohe ki a ratou, na, ko Kehuroto, ko Huneme,
19
Ko Haparaima, ko Hihono, ko Anaharata,
20
Ko Rapiti, ko Kihiono, ko Apete,
21
Ko Remete, ko Ene-kanimi, ko Ene-haraha, ko Pete-patete;
22
A i puta atu te rohe ki Taporo, ki Hahatima, ki Pete-hemehe; a pakaru tonu atu ta ratou rohe ki Horano: kotahi tekau ma ono nga pa me o ratou kāinga koraha.
23
Ko te wahi tupu tenei o te iwi o nga tamariki a Ihakara, puta noa i ratou hapu, ko nga pa me nga kāinga koraha o aua pa.
24
A, te putanga ake o te rima o nga rota, ko ta te iwi o nga tamariki a Ahera puta noa i o ratou hapu.
25
A, ta ratou rohe, ko Herekata, ko Hari, ko Petene, ko Akahapa,
26
Ko Aramereke, ko Amara, ko Miheara; a tutuki noa ki Karamere ki te taha ki te hauauru, ki Hihoro-ripinata ano hoki;
27
Na ka anga ki te rawhiti ki Pete-rakono, a tutuki noa ki Hepuruna, ki Raorao Ipita-ere ano hoki ki te taha ki te nota o Pete-emeke, o Neire, a puta noa ki Kapuru ki te taha ki maui,
28
Ko Heperono hoki, ko Rehopo, ko Hamono, ko Kanaha, a tae noa ki Hirona nui;
29
Katahi ka anga te rohe ki Rama, ki Taira hoki ki te pa kaha; na ka anga te rohe ki Hoha, a kei te moana ona putanga atu, kei nga wahi o Akatipi.
30
Ko Umaha ano hoki, ko Apeke, ko Rehopo: e rua tekau nga pa me o ratou kāinga koraha.
31
Ko te kāinga tupu tenei o te iwi o nga tamariki a Ahera, puta noa i o ratou hapu, ko enei pa me nga kāinga koraha o aua pa.
32
Te putanga ake o te ono o nga rota, ko ta nga tamariki a Napatari, mo nga tamariki a Napatari puta noa i o ratou hapu.
33
A i anga atu ta ratou rohe i Herepe, i Arono ki Taananimi, ki Arami, ki Nekepe, ki Iapaneere, tae noa ki Rakumu; a pakaru rawa atu kei Horano:
34
Katahi ka anga te rohe ki te taha ki te hauauru ki Atanoto-taporo, a haere tonu atu i reira ki Hukoko, na, i te taha ki te tonga ka tutuki atu ki ta Hepuruna, a i te taha ki te hauauru ka tutuki atu ki ta Ahera, a i te taha ki te rawhiti ki Hura, ara, ki tera i Horano.
35
A ko nga pa taiepa ko Tirimi, ko Tere, ko Hamata, ko Rakata, ko Kinereta.
36
Ko Aramaha, ko Rama, ko Hatoro,
37
Ko Kerehe, ko Eterei, ko Enehatoro,
38
Ko Iaono, ko Mikitara-ere, ko Horeme, ko Pete-anata, ko Pete-hemehe; kotahi tekau ma iwa nga pa me nga kāinga koraha o aua pa.
39
Ko te kāinga tupu tenei o te iwi o nga tamariki a Napatari puta noa i o ratou hapu, ko nga pa me o ratou kāinga koraha.
40
A, te putanga ake o te whitu o nga rota, ko ta te iwi o nga tamariki a Rana, puta noa i o ratou hapu.
41
A kei Toraha te rohe o to ratou wahi, kei Ehetaoro, kei Iri-hememehe,
42
Kei Haarapini, kei Atarono, kei Ietera,
43
Kei Erono, kei Timinata, kei Ekerono,
44
Kei Eretekehe, kei Kipetono, kei Paarata,
45
Kei Iehuru, kei Pene-peraka, kei Kata-rimono,
46
Kei Me-iarakono, kei Rakono, me te rohe ano hoki i mua i Iapo.
47
A he iti te wahi i puta ake mo nga tamariki a Rana: na ka haere nga tamariki a Rana ki runga ki te whawhai ki Reheme, a ka riro mai a reira i a ratou, a patua iho a reira ki te mata o te hoari: na ka tangohia a reira e ratou, a nohoia iho, a huaina iho a Reheme e ratou ko Rana, ko te ingoa ia o to ratou papa o Rana.
48
Ko te wahi tenei o te iwi o nga tamariki a Rana o tenei hapu o tenei hapu o ratou, ko nga pa enei me o ratou kāinga koraha.
49
Ka mutu ta ratou whakarite i te whenua hei kāinga tupu, i tenei rohe i tenei rohe, na ka hoatu e nga tamariki a Iharaira he kāinga mo Hohua tama a Nunu i roto i a ratou:
50
I homai e ratou ki a ia ta Ihowa i ki ai te pa i tonoa e ia, a Timinata-he-raha i Maunga Eperaima: na ka hangā e ia te pa, a noho ana i reira.
51
Ko nga kāinga enei, i tuwhaina e Ereatara tohunga, ratou ko Hohua tama a Nunu, ko nga upoko o nga matua o nga iwi o nga tamariki a Iharaira, he mea mea ki te rota i Hiro i te aroaro o Ihowa, i te whatitoka o te tapenakara o te whakaminenga. Heoi ka mutu ta ratou wehe i te whenua.