Judges Chapter 1 - Paipera Tapu 1868 | Te Paipera Tapu 1868

Judges Chapter 1 - Paipera Tapu 1868

1
A i muri iho i te matenga o Hohua, na, ka ui nga tamariki a Iharaira ki a Ihowa, ka mea, Ko wai o matou e haere ki mua ki nga Kanaani whawhai ai ki a ratou?
2
Na, ko te meatanga mai a Ihowa, Ko Hura e haere: nana, kua hoatu e ahau te whenua ki tona ringa.
3
Katahi ka mea atu a Hura ki a Himeona ki tona tuakana, Hoake taua ki toku wahi, kia whawhai ai taua ki nga Kanaani; a me haere hoki ahau i a koe ki tou wahi. Na, haere ana raua ko Himeona.
4
A, te haerenga atu o Hura, na, ka homai e Ihowa nga Kanaani me nga Perihi ki o ratou ringaringa, a patua iho ratou ki Peheke, kotahi tekau mano tangata.
5
A i rokohanga ano e ratou a Aroni-peheke ki Peheke, a whawhai ana ki a ia, a patua iho e ratou nga Kanaani me nga Perihi.
6
Na, ka rere a Aroni-peheke, a whaia ana e ratou, a ka mau, na, tapahia ana e ratou nga koromatua o ona ringaringa o ona waewae.
7
Na, ko te meatanga a Aroni-peheke, E whitu tekau nga kingi, he mea tapahi kau nga koromatua o o ratou ringa o o ratou waewae, i kohi kai ma ratou i raro i taku tepara: ko taku i mea ai, kua whakahokia mai e te Atua ki a au. Na, kawea ana ia e ratou ki Hiruharama, a mate iho ia ki reira.
8
I tauria hoki a Hiruharama e nga tamariki a Hura, a horo ana i a ratou, patua iho e ratou ki te mata o te hoari, tahuna ake hoki e ratou te pa ki te ahi.
9
A, muri iho ka haere ki raro nga tamariki a Hura ki te whawhai ki nga Kanaani i noho i te maunga, i te tonga, i te mānia.
10
Na, haere ana a Hura ki nga Kanaani i noho ki Heperona: (na, te ingoa o Heperona i mua ko Kiriata-arapa:) patua iho e ratou a Hehai, a Ahimana, ratou ko Taramai.
11
Na, ka haere atu ia i reira ki nga tangata o Repiri; a, te ingoa o Repiri i mua ko Kiriata-hepere:
12
Na ko te meatanga a Karepe, Te tangata e patua ai a Keriata-hepere, a ka horo ano a reira i a ia, ka hoatu e ahau taku tamahine a Akaha hei wahine mana.
13
Na, ka horo i a Otoniere tama a Kenaha teina o Karepe, a hoatu ana e ia tana tamahine a Akaha hei wahine mana.
14
A, te taenga atu o taua wahine, ka whakaki i a ia kia tonoa he māra i tona papa; a ka marere ki raro i te kaihe. Na, ka mea mai a Karepe ki a ia, He aha tau?
15
Na, ka mea atu ia ki a ia, Homai he manaakitanga ki a au: kei te tonga hoki te whenua i homai e koe ki a au; homai ano hoki etahi puna wai ki a au. Na, hoatu ana e Karepe ki a ia nga puna o runga me nga puna o raro.
16
Na, ka haere mai nga tamariki a te Keni a te hungawai o Mohi, i te pa nikau, ratou ko nga tamariki a Hura, ki te koraha o Hura, ki te taha ki te tonga o Arara, a haere ana, noho ana i roto i te iwi.
17
Na, ka haere a Hura raua ko tona tuakana, ko Himeona, a patua iho e ratou nga Kanaani i noho ki Repata, whakangaromia iho; no reira i karangatia ai te ingoa o taua pa, ko Horema.
18
A i riro ano i a Hura a Kaha me tona rohe, a Ahakerono me tona rohe, Ekerono me tona rohe.
19
A i a Hura a Ihowa, a ka riro mai i a ia te maunga; otiia kihai i taea e ia te pei nga tangata o te mānia; no te mea he hariata rino a ratou.
20
A i hoatu ano e ratou a Heperona ki a Karepe, i pera me ta Mohi i korero ai: a peia ana e ia i reira nga tama e toru a Anaka.
21
Ko nga Iepuhi ia i noho ki Hiruharama, kihai i peia e nga tamariki a Peniamine, na, noho ana te Iepuhi i roto i nga tamariki a Peniamine ki Hiruharama, a taea noatia tenei ra.
22
Me te whare ano hoki o Hohepa, i haere ratou ki Pete-ere, a i a ratou a Ihowa.
23
A i tuteia a Pete-ere e te whare o Hohepa. Na, te ingoa o taua pa i mua, ko Rutu.
24
Na, ka kitea e nga kai whanga tetahi tangata e puta mai ana i te pa, a ka mea ki a ia, Tena, whakaaturia ki a matou te tomokanga atu ki te pa, a ka puta ta matou koha ki a koe.
25
Katahi ka whakaaturia e ia ki a ratou te tomokanga atu ki te pa, a patua iho e ratou te pa ki te mata o te hoari; ko taua tangata ia, ratou ko tona hapu katoa i tukua atu e ratou.
26
Na, haere ana taua tangata ki te whenua o nga Hiti, a hangā ana tetahi pa e ia, huaina iho te ingoa ko Rutu: ko tona ingoa ano tena, a taea noatia tenei ra.
27
Otiia kihai i peia e Manahe nga tangata o Pete-heana, me ona pa ririki, o Taanaka me ona pa ririki, nga tangata ano hoki o Roro me ona pa ririki, nga tangata o Ipireama me ona pa ririki, nga tangata o Mekiro me ona pa ririki: heoi ka mea nga Kanaani kia noho ki tera whenua.
28
A ka kaha a Iharaira, ka meinga e ratou nga Kanaani hei kai homai takoha, ko te pei ia, kihai ratou i pei i a ratou.
29
Kihai ano hoki a Eperaima i pei i te Kanaani i noho ki Ketere: heoi noho ana nga Kanaani ki Ketere i waenganui i a ratou.
30
Kihai a Hepuruna i pei i nga tangata o Kitirono; i nga tangata ano hoki o Naharoro: heoi ka noho nga Kanaani i waenganui i a ratou, a meinga ana hei kai homai takoha.
31
Kihai a Ahera i pei i nga tangata o Ako, i nga tangata ano hoki o Hairona, o Aharapa, o Akatipi, o Herepa, o Apiki, o Rehopo;
32
Na, ka noho nga Aheri ki waenganui o nga Kanaani, o nga tangata whenua; no te mea kihai ratou i pei i a ratou.
33
Kihai a Napatari i pei i nga tangata o Pete-hemehe, i nga tangata hoki o Pete-anata; heoi noho ana ia i waenganui o nga Kanaani, o nga tangata whenua: otiia i meinga nga tangata o Pete-hemehe, o Pete-anata, hei kai homai takoha ki a ratou.
34
Na, i akina atu e nga Amori nga tamariki a Rana ki te maunga: kihai hoki i tukua kia heke iho ki te mānia.
35
Heoi ka mea te Amori kia noho ki maunga Herehe ki Atarono, ki Haara-pimi: otiia i kaha ano te ringa o te whare o Hohepa, a ka meinga ratou hei kai homai takoha.
36
Na, te rohe ki te Amori kei te pinakitanga ki Akarapimi; kei te kamaka, a haere whakarunga.