Nehemiah Chapter 7 - Paipera Tapu 1868 | Te Paipera Tapu 1868

Nehemiah Chapter 7 - Paipera Tapu 1868

1
Nawai a, kua oti te taiepa te hanga, kua whakaturia nga tatau, kua whakaritea ano hoki nga kai tiaki kuwaha, nga kai waiata, me nga Riwaiti.
2
Katahi ka tukua atu e ahau nga tikanga mo Hiruharama ki toku teina ki a Hanani, raua ko Hanania ko te rangatira o te whare rangatira: he tangata pono hoki ia, a nui atu i to te tokomaha tona wehi ki te Atua.
3
I ki ano hoki ahau ki a raua, Kaua e whakatuwheratia nga kuwaha o Hiruharama, kia mahana ra ano te ra; a, i a raua ano e tu ana, kia tutakina nga kēti, kia whakarawatia ano hoki. Me whakarite ano hoki he kai tiaki i roto i nga tangata o Hiruharama, tenei tangata ki tana wahi e tiaki ai, ki te ritenga atu ano hoki o tona whare, o tona whare.
4
Na he wharahi, he nui te pa, he torutoru ia nga tangata o roto; kahore ano hoki nga whare kia hangā.
5
Na, ka homai e toku Atua ki roto ki toku ngakau kia huihuia e ahau nga rangatira, ratou ko nga tangata rarahi, me te iwi ano hoki, kia whakapapā ai ratou. I kitea hoki e ahau he pukapuka whakapapa o te hunga i haere mai i te timatanga; i kitea ano e ahau he mea i tuhituhia ki roto.
6
Ko nga tamariki enei o te kawanatanga i haere mai nei i te whakaraunga, no te hunga i whakahekea atu, no era i whakahekea atu e Nepukaneha kingi o Papurona, a hoki mai ana ki Hiruharama, ki Hura; ki tona pa, ki tona pa.
7
I haere mai nei ratou ko Terupapere, ko Hehua, ko Nehemia, ko Ataria, ko Raamia, ko Nahamani, ko Mororekai, ko Pirihana, ko Mihipereta, ko Pikiwai, ko Nehemu, ko Paana. Ko te tokomahatanga tenei o nga tangata o te iwi o Iharaira.
8
Nga tamariki a Paroho, e rua mano kotahi rau e whitu tekau ma rua.
9
Nga tamariki a Hepatia, e toru rau e whitu tekau ma rua.
10
Nga tamariki a Araha, e ono rau e rima tekau ma rua.
11
Nga tamariki a Pahata-moapa, no nga tamariki a Hehua raua ko Ioapa, e rua mano e waru rau kotahi tekau ma waru.
12
Nga tamariki a Erama, kotahi mano e rua rau e rima tekau ma wha.
13
Nga tamariki a Tatu, e waru rau e wha tekau ma rima.
14
Nga tamariki a Takai, e whitu rau e ono tekau.
15
Nga tamariki a Pinui, e ono rau e wha tekau ma waru.
16
Nga tamariki a Pepai, e ono rau e rua tekau ma waru.
17
Nga tamariki a Atakara, e rua mano e toru rau e rua tekau ma rua.
18
Nga tamariki a Aronikama, e ono rau e ono tekau ma whitu.
19
Nga tamariki a Pikiwai, e rua mano e ono tekau ma whitu.
20
Nga tamariki a Arini, e ono rau e rima tekau ma rima.
21
Nga tamariki a Atere a Hetekia, e iwa tekau ma waru.
22
Nga tamariki a Hahumu, e toru rau e rua tekau ma waru.
23
Nga tamariki a Petai, e toru rau e rua tekau ma wha.
24
Nga tamariki a Haripi, kotahi rau kotahi tekau ma rua.
25
Nga tamariki a Kipeono, e iwa tekau ma rima.
26
Nga tangata o Pete-rehema, o Netopa, kotahi rau e waru tekau ma waru.
27
Nga tangata o Anatoto, kotahi rau e rua tekau ma waru.
28
Nga tangata o Pete-atamawete, e wha tekau ma rua.
29
Nga tangata o Kiriata-tearimi, o Kepira, o Peeroto, e whitu rau e wha tekau ma toru.
30
Nga tangata o Rama, o Kapa, e ono rau e rua tekau ma tahi.
31
Nga, tangata o Mikimaha, kotahi rau e rua tekau ma rua.
32
Nga tangata o Pete-ere, o Hai, kotahi rau e rua tekau ma toru.
33
Nga tangata o tera atu Nepo, e rima tekau ma rua.
34
Nga tamariki a tera atu Erama, kotahi mano e rua rau e rima tekau ma wha.
35
Nga tamariki a Harimi, e toru rau e rua tekau.
36
Nga tamariki a Heriko, e toru rau e wha tekau ma rima.
37
Nga tamariki a Roro, a Hariri, a Ono, e whitu rau e rua tekau ma tahi.
38
Nga tamariki a Henaa, e toru mano e iwa rau e toru tekau.
39
Nga tohunga: Ko nga tamariki a Ieraia, no te whare o Hehua, e iwa rau e whitu tekau ma rua.
40
Ko nga tamariki a Imere, kotahi mano e rima tekau ma rua.
41
Ko nga tamariki a Pahuru, kotahi mano e rua rau e wha tekau ma whitu.
42
Ko nga tamariki a Harimi, kotahi mano kotahi tekau ma whitu.
43
Nga Riwaiti: Ko nga tamariki a Hehua, a Karamiere, no nga tamariki ano hoki a Horewa, e whitu tekau ma wha.
44
Nga kai waiata: Ko nga tamariki a Arapa, kotahi rau e wha tekau ma waru.
45
Nga kai tiaki kuwaha: Ko nga tamariki a Harumu, ko nga tamariki a Atere, ko nga tamariki a Taramono, ko nga tamariki a Akupu, ko nga tamariki a Hatita, ko nga tamariki a Hopai, kotahi rau e toru tekau ma waru.
46
Nga Netinimi: Ko nga tamariki a Tiha, ko nga tamariki a Hahupa, ko nga tamariki a Tapaoto,
47
Ko nga tamariki a Keroho, ko nga tamariki a Hia, ko nga tamariki a Parono,
48
Ko nga tamariki a Repana, ko nga tamariki a Hakapa, ko nga tamariki a Haramai.
49
Ko nga tamariki a Hanana, ko nga tamariki a Kirere, ko nga tamariki a Kahara,
50
Ko nga tamariki a Reaia, ko nga tamariki a Retini, ko nga tamariki a Nekora,
51
Ko nga tamariki a Katama, ko nga tamariki a Uha, ko nga tamariki a Pahea,
52
Ko nga tamariki a Pehai, ko nga tamariki a Meunimi, ko nga tamariki a Nepihehimi,
53
Ko nga tamariki a Pakapuku, ko nga tamariki a Hakupa, ko nga tamariki a Harahuru,
54
Ko nga tamariki a Patariti, ko nga tamariki a Mehira, ko nga tamariki a Haraha,
55
Ko nga tamariki a Parakoho, ko nga tamariki a Hihera, ko nga tamariki a Tamaha,
56
Ko nga tamariki a Netia, ko nga tamariki a Hatipa.
57
Ko nga tamariki a nga pononga a Horomona: ko nga tamariki a Hotai, ko nga tamariki a Hoperete, ko nga tamariki a Perira,
58
Ko nga tamariki a Taara, ko nga tamariki a Tarakono, ko nga tamariki a Kirere,
59
Ko nga tamariki a Hepatia, ko nga tamariki a Hatiri, ko nga tamariki a Pokerete o Tepaimi, ko nga tamariki a Amono.
60
Nga Netinimi katoa, ratou ko nga tamariki a nga pononga a Horomona, e toru rau e iwa tekau ma rua.
61
Me enei ano hoki i haere mai nei i Tere-mera i Tere-hareha, i Kerupu, i Arono, i Imere: otiia kihai i taea e ratou te whakaatu te whare o o ratou pāpā, to ratou kawei, no Iharaira ranei ratou.
62
Ara, nga tamariki a Teraia, nga tamariki a Topia, nga tamariki a Nekora, e ono rau e wha tekau ma rua.
63
A, o nga tohunga: ko nga tamariki a Hapaia, ko nga tamariki a Koto, ko nga tamariki a Paratirai: i tango nei hoki ia i tetahi o nga tamahine a Paretirai Kireari hei wahine mana, a ka karangatia to ratou ingoa ki a ia.
64
I rapua e enei te whakapapa o o ratou tupuna i roto i te hunga i whakapapā nei o ratou; heoi kihai i kitea: na, he poke ratou, mutu ake to ratou tohungatanga,
65
Katahi te kawana ka mea ki a ratou, kia kaua ratou e kai i nga mea tapu rawa, kia ara ake ra ano tetahi tohunga, kei a ia nga Urimi me nga Tumimi.
66
Te whakaminenga katoa, ki te huihuia, e wha tekau ma rua nga mano, e toru rau e ono tekau.
67
Tera ano etahi, ko a ratou pononga tane, me a ratou pononga wahine, e whitu nga mano o enei e toru rau e toru tekau ma whitu: i a ratou ano hoki etahi tangata me etahi wahine hei waiata, e rua rau e wha tekau ma rima.
68
O ratou hoiho, e whitu rau e toru tekau ma ono: o ratou muera, e rua rau e wha tekau ma rima.
69
E wha rau e toru tekau ma rima nga kamera: nga kaihe, e ono mano e whitu rau e rua tekau.
70
Na, i homai ano e etahi o nga ariki o nga mātua he mea mo te mahi. Ta te kawana i homai ai ki roto ki nga taonga, kotahi mano nga moni koura, e rima tekau nga peihana, e rima rau e toru tekau nga kakahu tohunga.
71
I homai ano e etahi o nga ariki o nga mātua ki roto ki nga taonga mo te mahi e rua tekau mano nga moni koura, e rua mano e rua rau nga pauna hiriwa.
72
Na, nga mea i homai e te nuinga o te iwi, e rua tekau mano nga moni koura, e rua mano nga pauna hiriwa, e ono tekau ma whitu nga kakahu tohunga.
73
Na, noho ana nga tohunga i o ratou pa, me nga Riwaiti ano hoki, ratou ko nga kai tiaki kuwaha, ko nga kai waiata, ko etahi o te iwi, ko nga Netinimi, ko Iharaira katoa; a, te takanga mai o te whitu o nga marama, e noho ana nga tamariki a Iharaira i o ratou pa.