1st Chronicles Chapter 1 - Paipera Tapu 1868 | Te Paipera Tapu 1868

1st Chronicles Chapter 1 - Paipera Tapu 1868

1
Ko arama, ko Heta, ko Enoha,
2
Ko Kainana, ko Maharareere, ko Iarere,
3
Ko Enoka, ko Metuhera, ko Rameka,
4
Ko Noa, ko Hema, ko Hama, ko Iapeta,
5
Nga tamariki a Iapeta; ko Komere, ko Makoko, ko Marai, ko Iawana, ko Tupara, ko Meheke, ko Tiraha.
6
Nga tamariki a Komere; ko Ahekenata, ko Ripata, ko Tokarama.
7
Na, nga tamariki a Iawana; ko Erihaha, ko Tarahihi, ko Kitimi, ko Totanimi.
8
Na, nga tamariki a Hama; ko Kuhu, ko Mitiraima, ko Putu, ko Kanaana.
9
A, nga tamariki a Kuhu; ko Tepa, ko Hawira, ko Hapata, ko Raama, ko Hapateka. Na, nga tamariki a Raama; ko Hepa, ko Rerana.
10
A, whanau ake ta Kuhu, ko Nimiroro. I timata ia te whakatangata nui ki runga ki te whenua.
11
A, whanau ake ta Mitiraima; ko Rurimi; ko Anamime, ko Rehapimi, ko Napatuhimi,
12
Ko Pataruhimi, ko Kaharuhimi, (nana nei nga Pirihitini) ko Kapatorimi.
13
A, whanau ake ta Kanaana; ko Hairona ko tana matamua, ko Hete,
14
Me te Iepuhi, me te Amori, me te Kirikahi,
15
Me te Hiwi, me te Araki, me te Hini,
16
Me te Arawari, me te Temari, me te Hamati.
17
Nga tamariki a Hema; ko Erama, ko Ahura, ko Arapahata, ko Ruru, ko Arame, ko Uhu, ko Huru, ko Ketere, ko Meheke.
18
A, whanau ake ta Arapahata, ko Haraha; whanau ake ta Haraha, ko Epere.
19
Whanau ake a Epere, e rua nga tama; te ingoa o tetahi ko Pereke; no te mea hoki no ona ra i wehea ai te whenua, a ko Ioketana te ingoa o tona teina.
20
A whanau ake ta Ioketana; ko Aramotata, ko Herepe, ko Hataramaweta, ko Ieraha,
21
Ko Hatorama, ko Utara, ko Tikera,
22
Ko Epara, ko Apimaera, ko Hepa,
23
Ko Opira, ko Hawira, ko Iopapa: he tamariki enei katoa na Ioketana.
24
Ko Hema, ko Arapahata, ko Haraha,
25
Ko Epere, ko Pereke, ko Reu,
26
Ko Heruku, ko Nahora, ko Teraha,
27
Ko Aperama, ara, ko Aperahama.
28
Nga tamariki a Aperahama; ko Ihaka, ko Ihimaera.
29
Ko a ratou whakatupuranga enei: Ta Ihimaera matamua, ko Nepaioto; muri iho ko Kerara, ko Atapeere, ko Mipihama,
30
Ko Mihima, ko Ruma, ko Maha, ko Hatara, ko Tema,
31
Ko Ieturu, ko Napihi, ko Kerema. Ko nga tama enei a Ihimaera.
32
Na, nga tama a Ketura wahine iti a Aperahama: whanau ake āna, ko Timirana, ko Iokohana, ko Merana, ko Miriana, ko Ihipaka, ko Huaha. Na, nga tama a Iokohana; ko Hepa, ko Rerana.
33
A, nga tama a Miriana; ko Epa, ko Epere, ko Enoka, ko Apira, ko Ereraaha. He tamariki enei katoa na Ketura.
34
Whanau ake ano a Aperahama; ko Ihaka. Nga tama a Ihaka; ko Ehau, ko Iharaira.
35
Nga tama a Ehau; ko Eripata, ko Reuere, ko Ieuhu, ko Iaarama, ko Koraha.
36
Nga tama a Eripata; ko Temana, ko Omara, ko Tepi, ko Katama, ko Kenaha, ko Timina, ko Amareke.
37
Nga tama a Reuere; ko Nahata, ko Tera, ko Hamaha, ko Miha.
38
Na, nga tama a Heira; ko Rotana, ko Hopara, ko Tipeona, ko Anaha, ko Rihona, ko Etere, ko Rihana.
39
A, nga tama a Rotana; ko Hori, ko Homama: te tuahine o Rotana koTimina.
40
Na, nga tamariki a Hopara: ko Ariana, ko Manahata, ko Epara, ko Hepi, ko Onana. A, nga tama a Tipeona; ko Aia, ko Anaha.
41
Nga tama a Anaha; ko Rihona. Nga tama a Rihona; ko Amarama, ko Ehepana, ko Itirana, ko Kerana.
42
Nga tama a Etere; ko Pirihana, ko Taawana, ko Takana. Nga tama a Rihana; ko Uhu, ko Arana.
43
Na, ko nga kingi enei i kingi nei ki te whenua o Eroma i te mea kahore noa he kingi i kingi ki nga tamariki a Iharaira; ko Pera tama a Peoro: te ingoa o tona pa ko Rinihapa.
44
A ka mate a Pera, ko Iopapa tama a Tera o Potora te kingi i muri i a ia.
45
Ka mate a Iopapa, ko Huhama o te whenua o nga Temani te kingi i muri i a ia.
46
A ka mate a Huhama, ko Harara tama a Perara, (nana nei i patu a Miriana i te parae o Moapa) te kingi i muri i a ia. Ko Awiti te ingoa o tona pa.
47
A ka mate a Harara, ko Hamara o Mahareka te kingi i muri i a ia.
48
Ka mate a Hamara, ko Haora o Rehopoto i te taha o te awa, te kingi i muri i a ia.
49
A ka mate a Haora, ko Paara-hanana tama a Akaporo te kingi i muri i a ia.
50
A ka mate a Paara-hanana, ko Harara te kingi i muri i a ia: a ko Pai te ingoa o tona pa: ko Mahetapeere te ingoa o tana wahine: he tamahine ia na Matarere tamahine a Metahapa.
51
I mate ano hoki a Harara. Na, nga Ariki o Eroma; ko Ariki Timina, ko Ariki Aria, ko Ariki Ietete,
52
Ko Ariki Ahoripama, ko Ariki Eraha, ko Ariki Pinona,
53
Ko Ariki Kenaha, ko Ariki Temana, ko Ariki Mipitara,
54
Ko Ariki Makatiere, ko Ariki Irama. Ko nga Ariki enei o Eroma.