1st Chronicles Chapter 2 - Paipera Tapu 1868 | Te Paipera Tapu 1868

1st Chronicles Chapter 2 - Paipera Tapu 1868

1
Ko nga tama enei a Iharaira; ko Reupena, ko Himeona, ko Riwai, ko Hura, ko Ihakara, ko Hepuruna,
2
Ko Rana, ko Hohepa, ko Peniamine, ko Napatari, ko Kara, ko Ahera.
3
Nga tama a Hura; ko Ere, ko Onana, ko Heraha. Enei tamariki tokotoru ana, na te tamahine a Hua Kanaani. Na, i he a Ere te matamua a Hura i te aroaro o Ihowa; a whakamatea ana e ia.
4
Na, ka whanau a raua tamariki ko Tamara ko tana hunaonga wahine, ara, a Parete, raua ko Tera. Nga tamariki katoa a Hura, tokorima.
5
Nga tama a Parete; ko Heterono, ko Hamuru.
6
Nga tama a Tera; ko Timiri, ko Etana, ko Hemana, ko Karakoro, ko Rara: huihuia ratou, ka tokorima.
7
Na, nga tama a Karami; ko Akara ko te kai whakararu o Iharaira, i he nei i te mea i kangā.
8
A, nga tama a Etana; ko Ataria.
9
Nga tama hoki a Heterono, ana i whanau ai; ko Ierameere, ko Rame, ko Kerupai,
10
A, whanau ake a Rame, ko Aminarapa; whanau ake ta Aminarapa, ko Nahahona, he rangatira no nga tamariki a Hura.
11
Whanau ake ta Nahahona, ko Harama; whanau ake ta Harama, ko Poaha.
12
Whanau ake ta Poaha; ko Opere. Whanau ake ta Opere; ko Hehe.
13
Whanau ake ta Hehe matamua; ko Eriapa, a ko Apinarapa te tuarua, ko Himea te tuatoru,
14
Ko Netaneere te tuawha, ko Rarai te tuarima,
15
Ko Oteme te tuaono, ko Rawiri te tuawhitu;
16
Ona tuahine ko Teruia, raua ko Apikaira. A, nga tama a Teruia: ko Apihai, ko Ioapa, ko Atahere; tokotoru.
17
Whanau ake ta Apikaira; ko Amaha: na, te pāpā o Amaha, ko Ietere Ihimeeri.
18
Na, a Karepe tama a Heterono, i whanau ano a raua ko tana wahine ko Atupa, a raua ano hoki ko Ierioto: ko a tenei tama enei; ko Tehere, ko Hopapa, ko Ararono,
19
Na, te matenga o Atupa, ka tango a Karepe i a Eparata mana, a whanau ake ta raua, ko Huru.
20
Whanau ake ta Huru; ko Uri. Whanau ake ta Uri; ko Petareere.
21
Na, muri iho ka haere atu a Heterono ki te tamahine a Makiri pāpā o Kireara. E ono tekau ona tau i tana tangohanga i a ia; a whanau ake ta raua ko Hekupu.
22
Whanau ake a Hekupu; ko Haira. E rua tekau ma toru ona pa i te whenua o Kireara.
23
I tangohia mai hoki e ia i a ratou a Kehuru, a Arame, me nga pa o Haira, a Kenata ano hoki me ona pa ririki e ono tekau nga pa. Enei katoa no nga tama a Makiri pāpā o Kireara.
24
A, no muri i te matenga o Heterono i Karepe-eparata, ka whanau a Apia wahine a Heterono, ta raua tama ko Ahuru pāpā o Tekoa.
25
Nga tama a Ierameere matamua a Heterono; ko Rame ko te matamua, ko Puna, ko Orene, ko Oteme, ko Ahia.
26
I a Ierameere ano hoki tetahi atu wahine, tona ingoa ko Atara; ko te whaea ia o Onama.
27
Na, nga tama a Rame a te matamua a Ierameere; ko Maata, ko Iamini, ko Ekere.
28
A, nga tama a Onama; ko Hamai, ko Iara. Nga tama a Hamai; ko Natapa, ko Apihuru.
29
Na, te ingoa o te wahine a Apihuru ko Apihaira; whanau ake a raua; ko Ahapana, ko Moriri.
30
Na, nga tama a Natapa; ko Herere, ko Apaima: i mate uri kore ia a Herere.
31
A, nga tama a Apaima; ko Ihi. Nga tama a Ihi; ko Hehana. A, nga tama a Hehana; ko Aharai.
32
Nga tama a Iara teina o Hamai; ko Ietere, ko Honatana: i mate uri-kore ano hoki a Ietere.
33
Na, nga tama a Honatana; ko Perete, ko Tata. Ko nga tama enei a Ierameere.
34
Na, kahore he tama a Hehana; engari he tamahine. He pononga ia ta Hehana, he Ihipiana, tona ingoa, ko Iaraha.
35
Na, ka hoatu e Hehana tana tamahine ki tana pononga ki a Iaraha hei wahine mana; a whanau ake ta raua; ko Atai.
36
Whanau ake ta Atai; ko Natana. Whanau ake ta Natana, ko Tapara.
37
Whanau ake ta Tapara; ko Eperara. Whanau ake ta Eperara; ko Opere.
38
Whanau ake ta Opere; ko Iehu. Whanau ake ta Iehu; ko Ataria.
39
Whanau ake ta Ataria; ko Herete. Whanau ake ta Herete; ko Ereaha.
40
Whanau ake ta Ereaha; ko Hihamai. Whanau ake ta Hihamai; ko Harumu.
41
Whanau ake ta Harumu; ko Tekamia. Whanau ake ta Tekamia; ko Erihama.
42
Na, nga tama a Karepe teina o Ierameere; ko Meha ko tana matamua, ko te pāpā ia o Tiwhi, me nga tama a Mareha pāpā o Heperona.
43
Me nga tama a Heperona; ko Koraha, ko Tapua, ko Rekeme, ko Hema.
44
A, whanau ake ta Hema; ko Rahama, ko te pāpā o Torokoama. Whanau ake hoki ta Rekeme; ko Hamai.
45
Na, te tama a Hamai; ko Maono: a ko Maono te pāpā o Pete-turu.
46
A, whanau ake ta Epa, ta te wahine iti a Karepe, ko Harana, ko Mota, ko Katete. Whanau ake hoki ta Harana; ko Katete.
47
Na, nga tama a Taharai; ko Rekeme, ko Iotama, ko Kehama, ko Perete, ko Epa, ko Haapa.
48
Whanau ake a Maaka, a te wahine iti a Karepe; ko Hepere, ko Tirihana.
49
Whanau ake ano ana; ko Haapa ko te pāpā o Maramana, ko Hewha pāpā o Makapena, pāpā hoki o Kipea: na, te tamahine a Karepe, ko Akaha.
50
Ko nga tama enei a Karepe tama a Huru matamua a Eparata; ko Hopara pāpā o Kiriata-tearimi,
51
Ko Harama, pāpā o Peterehema, ko Harepe pāpā o Pete-karere.
52
Na, he tama ano ā Hopara pāpā o Kiriata-tearimi, ko Haroe, me tetahi taha o nga Manaheti,
53
Me nga hapu o Kiriata-tearimi, nga Itiri, nga Puti, nga Humati, nga Mihirai; no enei nga Torati, me nga Ehetauri.
54
Nga tama a Harama; ko Pete-rehema, ko nga Netopati, ko Ataroto, ko te whare o Ioapa, ko tetahi taha o nga Manaheti, ko nga Tori.
55
Me nga hapu o nga kai tuhituhi i noho ki Tapete, nga Tirati, nga Himeati, nga Hukati. Ko nga Keni enei ko nga uri o Hemata, o te pāpā o te whare o Rekapa.