Ezra Chapter 2 - Paipera Tapu 1868 | Te Paipera Tapu 1868

Ezra Chapter 2 - Paipera Tapu 1868

1
Na, ko nga tamariki enei o te kawanatanga i haere atu i roto i nga whakarau, i te hunga i whakahekea atu nei, i era i whakahekea atu e Nepukaneha kingi o Papurona ki Papurona: na, hoki mai ana ratou ki Hiruharama ki Hura, ki tona pa, ki tona pa.
2
Haere tahi mai ana ratou ko Terupapere; Ko Hehua, ko Nehemia, ko Heraia, ko Reeraia, ko Mororekai, ko Pirihana, ko Mitipara, ko Pikiwai, ko Rehumu, ko Paana. Te tokomahatanga o nga tangata o te iwi o Iharaira:
3
Nga tamariki a Paroho, e rua nga mano kotahi rau e whitu tekau ma rua.
4
Nga tamariki a Hepatia, e toru rau e whitu tekau ma rua.
5
Nga tamariki a Araha, e whitu rau e whitu tekau ma rima.
6
Nga tamariki a Pahata-moapa, no nga tamariki a Hehua a Ioapa, e rua mano e waru rau kotahi tekau ma rua.
7
Nga tamariki a Erama, kotahi mano e rua rau e rima tekau ma wha.
8
Nga tamariki a Tatu, e iwa rau e wha tekau ma rima.
9
Nga tamariki a Takai, e whitu rau e ono tekau.
10
Nga tamariki a Pani, e ono rau e wha tekau ma rua.
11
Nga tamariki a Pepai, e ono rau e rua tekau ma toru.
12
Nga tamariki a Atakara, kotahi mano e rua rau e rua tekau ma rua.
13
Nga tamariki a Aronikama, e ono rau e ono tekau ma ono.
14
Nga tamariki a Pikiwai, e rua mano e rima tekau ma ono.
15
Nga tamariki a Arini, e wha rau e rima tekau ma wha.
16
Nga tamariki a Atere a Hetekia, e iwa tekau ma waru.
17
Nga tamariki a Petai, e toru rau e rua tekau ma toru.
18
Nga tamariki a Ioraha, kotahi rau kotahi tekau ma rua.
19
Nga tamariki a Hahurau, e rua rau e rua tekau ma toru.
20
Nga tamariki a Kipara, e iwa tekau ma rima.
21
Nga tamariki a Pete-rehema, kotahi rau e rua tekau ma toru.
22
Nga tangata o Netopa, e rima tekau ma ono.
23
Nga tangata o Anatoto, kotahi rau e rua tekau ma waru.
24
Nga tamariki a Atamawete, e wha tekau ma rua.
25
Nga tamariki a Kiriata-arimi, a Kepira, a Peeroto, e whitu rau e wha tekau ma toru.
26
Nga tamariki a Rama, a Kapa, e ono rau e rua tekau ma tahi.
27
Nga tangata o Mikimaha, kotahi rau e rua tekau ma rua.
28
Nga tangata o Pete-ere, o Hai, e rua rau e rua tekau ma toru.
29
Nga tamariki a Nepo, e rima tekau ma rua.
30
Nga tamariki a Makapihi, kotahi rau e rima tekau ma ono.
31
Nga tamariki a tetahi atu Erama, kotahi mano e rua rau e rima tekau ma wha.
32
Nga tamariki a Harimi, e toru rau e rua tekau.
33
Nga tamariki a Roro, a Hariri, a Ono, e whitu rau e rua tekau ma rima.
34
Nga tamariki a Heriko, e toru rau e wha tekau ma rima.
35
Nga tamariki a Henaa, e toru mano e ono rau e toru tekau.
36
Nga tohunga: Ko nga tamariki a Ieraia, o te whare o Hehua, e iwa rau e whitu tekau ma toru;
37
Ko nga tamariki a Imere, kotahi mano e rima tekau ma rua.
38
Ko nga tamariki a Pahuru, kotahi mano e rua rau e wha tekau ma whitu.
39
Ko nga tamariki a Harimi, kotahi mano kotahi tekau ma whitu.
40
Nga Riwaiti: Ko nga tamariki a Hehua, a Karamiere; no nga tamariki a Horawia, e whitu tekau ma wha.
41
Nga kai waiata: Ko nga tamariki a Ahapa, kotahi rau e rua tekau ma waru.
42
Nga tamariki a nga kai tiaki kuwaha: Ko nga tamariki a Harurau, ko nga tamariki a Atere, ko nga tamariki a Taramono, ko nga tamariki a Akupu, ko nga tamariki a Hatita, ko nga tamariki a Hopai: huihuia kotahi rau e toru tekau ma iwa.
43
Nga Netinimi: Ko nga tamariki a Tiha, ko nga tamariki a Hahupa, ko nga tamariki a Tapaoto,
44
Ko nga tamariki a Keroho, ko nga tamariki a Hiaha, ko nga tamariki a Parono,
45
Ko nga tamariki a Repana, ko nga tamariki a Hakapa, ko nga tamariki a Akupu,
46
Ko nga tamariki a Hakapa, ko nga tamariki a Haramai, ko nga tamariki a Hanana,
47
Ko nga tamariki a Kirere, ko nga tamariki a Kahara, ko nga tamariki a Reaia,
48
Ko nga tamariki a Retini, ko nga tamariki a Nekora, ko nga tamariki a Katama,
49
Ko nga tamariki a Uha, ko nga tamiriki a Pahea, ko nga tamariki a Pehai,
50
Ko nga tamariki a Ahana, ko nga tamariki a Meunimi, ko nga tamariki a Nepuhimi,
51
Ko nga tamariki a Pakapuku, ko nga tamariki a Hakupa, ko nga tamariki a Harahuru,
52
Ko nga tamariki a Patarutu, ko nga tamariki a Mehira, ko nga tamariki a Haraha,
53
Ko nga tamariki a Parakoho, ko nga tamariki a Hihera, ko nga tamariki a Tamaha,
54
Ko nga tamariki a Netia, ko nga tamariki a Hatipa.
55
Nga tamariki a nga tangata a Horomona: Ko nga tamariki a Hotai, ko nga tamariki a Hoperete, ko nga tamariki a Perura,
56
Ko nga tamariki a Taara, ko nga tamariki a Tarakono, ko nga tamariki a Kirere,
57
Ko nga tamariki a Hepatia, ko nga tamariki a Hatira, ko nga tamariki a Pokerete o Tepaimi, ko nga tamariki a Ami.
58
Nga Netinimi katoa, ratou ko nga tamariki a nga tangata a Horomona, e toru nga rau e iwa tekau ma rua.
59
Na, ko nga mea enei i haere atu i Tere-mera, i Tere-hareha, i Kerupu, i Arana, i Imere; otiia kihai i taea e ratou te whakaatu te whare o o ratou pāpā, me to ratou kawai, no Iharaira ranei ratou.
60
Ko nga tamariki a Teraia, ko nga tamariki a Topia, ko nga tamariki a Nekora, e ono rau e rima tekau ma rua.
61
Na, o nga tamariki a nga tohunga: ko nga tamariki a Hapaia, ko nga tamariki a Koto, ko nga tamariki a Paratirai; i tangohia hoki e ia tetahi o nga tamahine a Paratirai Kireari hei wahine mana, na, kua karangatia nei to ratou ingoa ki a ia.
62
I rapua e enei to ratou pukapuka whakapapa, ara, to te hunga whakapapa tupuna, heoi kihai i kitea: na, he poke ratou, mutu ake to ratou tohungatanga.
63
Katahi te kawana ka mea ki a ratou, kia kaua ratou e kai i nga mea tapu rawa, kia ara ake ra ano tetahi tohunga kei a ia nga Urimi me nga Tumimi.
64
Te huihui katoa, rupeke rupeke, e wha tekau ma rua mano e toru rau e ono tekau.
65
Tera atu ano etahi, ko a ratou pononga tane me a ratou pononga wahine: e whitu mano enei e toru rau e toru tekau ma whitu; a, e rua rau nga kai waiata, he tane, he wahine, i roto i a ratou.
66
O ratou hoiho e whitu rau e toru tekau ma ono; o ratou muera e rua rau e wha tekau ma rima.
67
O ratou kamera e wha rau e toru tekau ma rima; nga kaihe e ono mano e whitu rau e rua tekau.
68
Na, etahi o nga upoko o nga mātua, i to ratou haerenga mai ki te whare o Ihowa i Hiruharama, hihiko tonu ratou ki te homai mea hei whakatu mo te whare o te Atua ki tona wahi.
69
Rite tonu ki o ratou rawa nga mea i homai e ratou ki roto ki nga taonga mo te mahi, e ono tekau ma tahi mano nga moni koura, e rima nga mano o nga pauna hiriwa, me nga kakahu mo nga tohunga kotahi te rau.
70
Na noho ana nga tohunga, me nga Riwaiti, me etahi o te iwi, me nga kai waiata, me nga kai tiaki kuwaha, me nga Netinimi ki o ratou pa, me Iharaira katoa ano hoki ki o ratou pa.