John Chapter 18 - Paipera Tapu 1868 | Te Paipera Tapu 1868

John Chapter 18 - Paipera Tapu 1868

1
Ka mutu enei korero a Ihu, ka haere atu ia, ratou ko ana akonga ki tera taha o te manga wai, ara o Kerono. Na, he kāri ano kei reira, a tapoko atu ana ia, ratou ko ana akonga.
2
I matauria ano hoki taua wahi e Hura, e te tangata e tukua ai ia: he maha hoki nga hokinga o Ihu, ratou ko ana akonga ki reira.
3
Na, ka hoatu ki a Hura tetahi matua me etahi katipa e nga tohunga nui, ratou ko nga Parihi, a haere mai ana ki reira, me nga roherohe, me nga rama, me nga patu.
4
A i mātau ano a Ihu ki nga mea katoa meake pa mai ki a ia, ka puta atu, ka mea ki a ratou, Ko wai ta koutou e rapu?
5
Ka whakahokia e ratou ki a ia, Ko Ihu o Nahareta. Ka mea a Ihu ki a ratou, Ko ahau ia, A, i te tu ano i roto i a ratou a Hura, tona kai tuku.
6
Na, tana korerotanga mai ki a ratou, Ko ahau ia, hoki ana ratou ki muri, hinga ana ki te whenua.
7
Na, ka ui mai ano ia ki a ratou, Ko wai ta koutou e rapu? Ka mea ratou, Ko Ihu o Nahareta.
8
Ka whakahokia mai e Ihu, Kua mea atu ahau ki a koutou, ko ahau ia: ki te mea e rapu ana koutou i a au, tukua enei kia haere:
9
Kia rite ai te kupu i korerotia e ia, Kahore i ngaro tetahi o te hunga i homai e koe ki a au.
10
Na, he hoari ta Haimona Pita, unuhia ana e ia, a haua iho te pononga a te tohunga nui, tapahia ana tana taringa matau. Te ingoa o taua pononga ko Maraku.
11
Ka mea a Ihu ki a Pita, Kuhua to hoari ki te takotoranga: auaka ranei te kapa i homai e toku Matua ki a au e inumia e ahau?
12
Me i reira ka hopukina a Ihu e taua matua, e te rangatira me nga katipa o nga Hurai, a hereherea ana ia.
13
Na, ka matua kawea ia e ratou ki a Anaha; ko ia hoki te hungawai o Kaiapa, ko Kaiapa hoki te tohunga nui mo ia tau.
14
Ko Kaiapa te kai whakatakoto i te whakaaro ki nga Hurai, Nui atu te pai ki te mate te tangata kotahi mo te iwi.
15
Na, ka arumia a Ihu e Haimaona Pita, raua ko tetahi atu o nga akonga: i mohiotia hoki taua akonga e te tohunga nui, a tomo tahi atu ana me Ihu ki te whare o te tohunga nui.
16
Ko Pita ia i tu i te kuwaha i waho. Na ka puta atu taua akonga i mohiotia nei e te tohunga nui, ka korero atu ki te kai tiaki o te tatau, a arahina ana a Pita ki roto.
17
Na, ko te meatanga mai a te kotiro tiaki o te tatau ki a Pita, Ehara ianei koe i tetahi o nga akonga a tenei tangata? Ka mea mai ia, Ehara.
18
Na, i te tu tera nga pononga me nga katipa, i whakaungia hoki e ratou te kapura waro, i te makariri: a inaina ana ratou: tu tahi ana ano hoki a Pita me ratou, inaina ana.
19
Na, ka uia a Ihu e te tohunga nui ki ana akonga, ki tana ako.
20
Ka whakahokia mai e Ihu ki a ia, I korero nui ahau ki te ao; i ako tonu ahau i roto i te whare karakia, i te temepara hoki, i te wahi i huihui tonu ai nga Hurai; kahore ano hoki tetahi mea i korerotia pukutia e ahau.
21
He aha koe ka ui mai ai ki a au? ui atu ki te hunga i rongo ki taku i mea atu ai ki a ratou: nana, e mohio ana ratou ki aku i korero ai.
22
Tana korerotanga i enei kupu, ka papaki i a Ihu tetahi o nga katipa i tu ra, ka mea, E pena atu ana koe ki te tohunga nui?
23
Ka whakahokia mai e Ihu ki a ia, Ki te kino aku korero, whakaaturia te kino: a ki te pai, he aha koe i papaki ai i a au?
24
Na, ka tonoa hereheretia atu ia e Anaha ki a Kaiapa tohunga nui.
25
A i te tu ano a Haimona Pita, e inaina ana. Ka mea ratou ki a ia, Ehara ianei koe i tetahi o ana akonga? Ka whakakahore ia, ka mea, Ehara.
26
Ka mea tetahi o nga pononga a te tohunga nui, he whanaunga nona i tapahia nei te taringa e Pita, Kihai ianei ahau i kite i a koe, korua tahi i te kāri?
27
Na, ka whakakahore ano a Pita: a tangi tonu iho te tikaokao.
28
Katahi ka arahina atu a Ihu e ratou i a Kaiapa ki te whare whakawa: a ka puao te ata; ko ratou ia kihai i tomo atu ki te whare whakawa, kei poke ratou; engari kia kai ai ratou i te Kapenga.
29
Na, ka puta mai a Pirato ki a ratou, ka mea, He aha ta koutou korero whakawa mo tenei tangata?
30
Ka whakahokia atu e ratou, ka mea ki a ia, Me i kaua ia te mahi i te kino, kihai i kawea mai e matou ki a koe.
31
Na, ko te meatanga mai a Pirato ki a ratou, Tangohia atu ia e koutou, whakawakia, kei ta koutou te ture. Ka ki mai nga Hurai ki a ia, E kore e tika kia whakamatea tetahi tangata e matou:
32
I rite ai hoki te kupu i korerotia e Ihu, tana hoki i korero ai hei whakaatu i te mate e mate ai ia.
33
Me i reira ka tomo atu ano a Pirato ki te whare whakawa, a ka karanga i a Ihu, ka mea ki a ia, Ko koe ranei te Kingi o nga Hurai?
34
Ka whakahokia mai e Ihu ki a ia, Nau ake ano tenei kupu, he korero ranei moku na te tangata ke ki a koe?
35
Ka mea a Pirato, He Hurai koia ahau? Na tou iwi, na nga tohunga nui ano hoki, koe i kawe mai ki a au: i aha koia koe?
36
Ka whakahokia mai e Ihu, Ehara toku rangatiratanga i tenei ao: me he mea no tenei ao toku rangatiratanga, kua tatau aku pononga, kei tukua ahau ki nga Hurai: tena ko tenei ehara toku rangatiratanga i konei.
37
Na, ka mea a Pirato ki a ia, He kingi oti koe? Ka whakahokia mai e Ihu, Kua korerotia mai na e koe he kingi ahau. Ko te mea tenei i whanau ai ahau; na tenei hoki ahau i haere mai ai ki te ao, hei kai whakaatu mo te pono. E whakarongo ana ki toku reo nga tāngata katoa o te pono.
38
Ka mea a Pirato ki a ia, He aha te pono? A, te puakanga o tenei ki, hoki atu ana ia ki waho ki nga Hurai, ka mea ki a ratou, Kahore tetahi hē o tenei tangata i mau i a au.
39
Otiia he ritenga tenei na koutou kia tukua atu e ahau ki a koutou tetahi tangata i te Kapenga: na, e pai ana ranei koutou kia tukua e ahau ki a koutou te Kingi o nga Hurai?
40
Heoi karanga katoa ana ano ratou, ka mea, Auaka tenei, engari a Parapa. Na, he tahae a Parapa.