Joshua Chapter 10 - Paipera Tapu 1868 | Te Paipera Tapu 1868

Joshua Chapter 10 - Paipera Tapu 1868

1
A, te rongonga o Aroni-tereke o te kingi o Hiruharama kua horo a Hai i a Hohua, kua whakangaromia hoki; ko tana i mea ai ki Heriko, me tona kingi, tana hoki i mea ai ki Hai, me tona kingi; a kua hohou ano nga tangata o Kipeono i te rongo ki a Iharaira, kua noho hoki ki waenganui i a ratou.
2
Na, tino wehi ana ratou; no te mea he pa nui a Kipeono, pera me tetahi o nga pa rangatira, he nui hoki i Hai, ko ona tangata katoa hoki he toa.
3
Na ka tono tangata atu a Aroni-tereke kingi o Hiruharama ki a Hohama kingi o Heperona, ki a Pirama hoki kingi o Iaramuta, ki a Tapia hoki kingi o Rakihi, ratou ko Repiri kingi o Ekerona, a, ka mea atu,
4
Haere mai ki a au, hei awhina mai moku, ka patu ai tatou i Kipeono: mo ratou i hohou i te rongo ki a Hohua ratou ko nga tamariki a Iharaira.
5
Na, huihui ana, haere mai ana nga kingi tokorima o nga Amori, te kingi o Hiruharama, te kingi o Heperona, te kingi o Iaramuta, te kingi o Rakihi, te kingi o Ekerona, ratou ko a ratou taua katoa, a whakapae ana i Kipeono, a tatau ana i reira.
6
Na, ka tono tangata mai nga tangata o Kipeono ki a Hohua ki te puni ki Kirikara, ka mea mai, Kei puhoi mai tou ringaringa ki o pononga; hohoro te haere mai ki a matou, ki te whakaora i a matou, awhinatia mai matou: no te mea kua rupeke mai nga kingi katoa o nga Amori e noho ana i nga maunga ki a matou.
7
Na, haere atu ana a Hohua i Kirikara, ratou tahi ko te hunga hapai patu katoa, me nga tangata maia katoa.
8
Na, ka mea mai a Ihowa ki a Hohua, Kaua e wehi i a ratou: ta te mea kua hoatu ratou e ahau ki tou ringa; e kore tetahi tangata o ratou e tu ki tou aroaro.
9
Na, huakina tatatia mai ana ratou e Hohua; i haere tonu mai hoki ia i te po i Kirikara.
10
A whakawhatiia ana ratou e Ihowa i te aroaro o Iharaira, a patua ana e ia ki Kipeono, he nui te parekura, a, whaia ana ratou e ia i te huarahi e haere ana ki runga ki Pete-horono, na, tukitukia iho ratou, a tae noa ki Ateka, a Makera atu ana.
11
A, i a ratou e rere ana i te aroaro o Iharaira, i te hekenga iho hoki ki Pete-horono, na, makā iho ana e Ihowa etahi kohatu nui i te rangi, ki runga ki a ratou, a, tae noa ki Ateka, na, mate ana ratou: hira ake nga tangata i mate i nga nganga-kohatu i nga mea i patua e nga tamariki a Iharaira ki te hoari.
12
Katahi ka korero atu a Hohua ki a Ihowa i te ra i homai ai e Ihowa nga Amori ki te aroaro o nga tamariki a Iharaira, ka mea hoki i te tirohanga mai a Iharaira, Kati mai koe, e te ra, i runga i Kipeono; me koe hoki, e te marama, ki Raorao Atarono.
13
Na mau tonu mai te ra, tu tonu mai hoki te marama, a, whiwhi noa te iwi ki te utu i o ratou hoa riri. Kahore ianei tena mea i tuhituhia ki te pukapuka ki a Tahera? Tu ana tera te komaru i waenganui o te rangi, kahore ano hoki i hohoro te heke, a, rite noa tetahi ra tuturu.
14
A, kahore ano he rite mo taua ra i mua, i muri iho ranei, i rongo ai a Ihowa ki te reo tangata: no te mea hoki i roto i a Iharaira a Ihowa e whawhai atu ana.
15
Na hoki mai ana a Hohua, ratou tahi ko Iharaira katoa, ki te puni ki Kirikara.
16
Ko aua kingi tokorima ia i rere, i kuhu hoki ki roto ki tetahi ana i Makera.
17
A ka korerotia mai ki a Hohua, ka meatia mai, Kua kitea nga kingi tokorima, kei te piri i roto i tetahi ana i Makera.
18
Na, ka mea a Hohua, Hurihia atu etahi kohatu nui ki te kuwaha o te ana, whakanohia hoki etahi tangata ki reira hei tiaki i a ratou:
19
No koutou ia, kaua e tu koutou, whaia o koutou hoa riri, patua to ratou hiku; kaua hoki ratou e tukua kia tapoko ki roto ki o ratou pa: he mea hoki kua homai ratou e Ihowa e to koutou Atua ki to koutou ringaringa.
20
Ano ka mutu i a Hohua, ratou ko nga tamariki a Iharaira, te patu i a ratou, a he nui whakaharahara te parekura, a poto noa ratou, ko nga morehu o ratou i toe iho i riro ki roto ki nga pa e whai-taiepa ana.
21
Na, hoki marie mai ana te iwi katoa ki a Hohua ki te puni ki Makera: kihai i oraora te arero o tetahi tangata ki tetahi o nga tamariki a Iharaira.
22
Katahi ka mea mai a Hohua, Uakina te kuwaha o te ana, whakaputaina mai hoki ki a au ena kingi tokorima i roto i te ana.
23
Na, peratia ana e ratou, whakaputaina mai ana e ratou ki a ia aua kingi tokorima i roto i te ana, te kingi o Hiruharama, te kingi o Heperona, te kingi o Iaramuta, te kingi o Rakihi, me te kingi o Ekerona.
24
A, ka oti aua kingi te whakaputa mai e ratou ki a Hohua, na, ka karanga a Hohua ki nga tangata katoa o Iharaira, a, ka mea ki nga rangatira o nga tangata hapai patu i haere tahi me ia, Whakatata mai, e tu o koutou waewae ki runga ki nga kaki o enei kingi. Na, whakatata atu ana ratou, tu ana o ratou waewae ki runga ki o ratou kaki.
25
A, i mea ano a Hohua ki a ratou, Kaua koutou e wehi, kaua hoki e pawera, kia kaha, kia toa: ta te mea ka peneitia e Ihowa o koutou hoa riri katoa e whawhai nei koutou ki a ratou.
26
A, muri iho, patua ana ratou e Hohua, whakamatea ana, a whakairihia ake ratou ki runga ki nga rakau e rima: na, iri ana ratou i runga i nga rakau, a, ahiahi noa.
27
A, i te wa e to ai te ra, ka whakahau a Hohua kia tangohia e ratou i runga i nga rakau, kia makā hoki ki roto ki te ana i piri ai ratou, kia whakatakotoria hoki etahi kohatu nui ki te kuwaha o te ana; e takoto na ano, a, taea noatia tenei ra.
28
A, i taua rangi ano, ka horo Makera i a Hohua, patua iho hoki e ia ki te mata o te hoari, ko tona kingi hoki whakangaromia ana e ia, ratou ko nga tangata katoa i roto; kahore i mahue i a ia tetahi morehu: a peratia ana e ia te kingi o Makera me tana i mea ai ki te kingi o Heriko.
29
Na, whakawhiti atu ana a Hohua, ratou tahi ko Iharaira katoa, i Makera, ki Ripina, a tauria ana e ia a Ripina:
30
A, i homai ano e Ihowa a reira, me tona kingi, ki te ringaringa o Iharaira; na, patua iho e ia a reira ki te mata o te hoari, me nga tangata katoa i roto; kihai i mahue i a ia tetahi morehu i reira; heoi peratia ana e ia te kingi o reira me tana i mea ai ki te kingi o Heriko.
31
Na, whakawhiti atu ana a Hohua, ratou tahi ko Iharaira katoa, i Ripina, ki Rakihi, a whakapaea ana a reira, tauria ana e ia:
32
A i homai ano e Ihowa a Rakihi ki te ringaringa o Iharaira, a horo ana a reira i a ia i te rua o nga ra; patua iho hoki ki te mata o te hoari, me nga tangata katoa i roto; i rite tonu ki nga mea katoa i mea ai ia ki Ripina.
33
I reira ano ka haere mai a Horama kingi o Ketere hei awhina mo Rakihi; a patua iho ia, me tona iwi, e Hohua, a, kahore noa tetahi morehu ona i toe.
34
Na, ka whakawhiti atu a Hohua, ratou tahi ko Iharaira katoa, i Rakihi ki Ekerona; a, whakapaea ana a reira e ratou, tauria ana:
35
A, i horo ano a reira i a ratou i taua rangi ano, patua ana hoki e ratou ki te mata o te hoari, ko nga tangata katoa hoki i roto hunā iho e ia i taua rangi ano, rite tonu ki nga mea katoa i mea ai ia ki Rakihi.
36
Na, haere atu ana a Hohua, ratou tahi ko Iharaira katoa, i Ekerona ki Heperona; a tauria ana a reira e ia.
37
A horo ana i a ratou a reira, patua iho hoki ki te mata o te hoari, me tona kingi hoki, me ona pa katoa, me nga tangata katoa i roto; kahore tetahi morehu i mahue i a ia, rite tonu ki nga mea katoa i mea ai ia ki Ekerona; na, hunā iho e ia a reira, me nga tangata katoa i roto.
38
Katahi ka hoki mai a Hohua, ratou ko Iharaira katoa, ki Repiri; ka tatau hoki ki reira:
39
A riro mai ana i a ia a reira, me tona kingi, me ona pa katoa; a patua iho ratou e ratou ki te mate o te hoari, whakangaromia katoatia ana hoki nga tangata i roto; kahore tetahi morehu i mahue i a ia: ko tana i mea ai ki Heperona i meatia ano e ia ki Repiri, me tona kingi; i pera ano me tana i mea ai ki Ripina, me tona kingi.
40
Na, patua ana e Hohua, nga wahi katoa i nga maunga, i te taha hoki ki te tonga, i te mania, i nga pukenga wai hoki, me nga kingi katoa hoki o reira: kahore i mahue tetahi morehu i a ia, heoti, hunā katoatia ana e ia nga mea whai manawa: i rite tonu ki ta Ihowa ki ta te Atua o Iharaira i whakahau ai.
41
Na, patua mai ana ratou e Hohua i Karehe-parenea, a, tae noa ki Kaha, me te whenua katoa hoki o Kohena, a, tae noa ki Kipeono.
42
Ko enei kingi katoa, me to ratou oneone, i riro mai i a Hohua i te whakaekenga kotahi, no te mea i roto i a Iharaira a Ihowa e whawhai atu ana.
43
Na, hoki mai ana a Hohua, ratou tahi ko Iharaira katoa, ki te puni ki Kirikara.