Judges Chapter 11 - Paipera Tapu 1868 | Te Paipera Tapu 1868

Judges Chapter 11 - Paipera Tapu 1868

1
Na, he tangata marohirohi a Iepeta Kireari, he tama ano hoki ia na tetahi wahine puremu: he whanau hoki a Iepeta na Kireara.
2
A i whanau etahi tama ma Kireara raua ko tana wahine; a, te kaumatuatanga ake o nga tamariki a taua wahine, ka pei ratou i a Iepeta: i mea ki a ia, Kahore he wahi mou i roto i te whare o to tatou papa; he tama hoki koe na te wahine ke.
3
Katahi ka rere atu a Iepeta i ona teina, a noho ana i te whenua o Topo: na, ka huihui mai etahi tangata wairangi ki a Iepeta, a haere tahi ana ratou.
4
A roa iho, na, ka whawhai nga tamariki a Amona ki a Iharaira.
5
A, te whawhaitanga a nga tamariki a Amona ki a Iharaira, na, ka haere mai nga kaumatua o Kireara ki te tiki i a Iepeta i te whenua o Topo.
6
A ka mea ki a Iepeta, Haere mai, a ko koe hei rangatira hoia mo matou, kia whawhai ai tatou ki nga tamariki a Amona.
7
Na, ko te meatanga atu a Iepeta ki nga kaumatua o Kireara, Kahore ianei koutou i kino ki a au, i pei i a au i roto i te whare o toku papa? a na te aha koutou i haere mai ai ki a au i a koutou ka he nei?
8
Katahi ka mea mai nga kaumatua o Kireara ki a Iepeta, Koia hoki matou ka tahuri atu nei ki a koe inaianei; na, haere mai tatou ki te whawhai ki nga tamariki a Amona, ko koe hoki hei upoko mo matou, mo nga tangata katoa ano hoki o Kireara.
9
Na, ko te meatanga atu a Iepeta ki nga kaumatua o Kireara, Ki te whakahokia atu ahau e koutou ki te whawhai ki nga tamariki a Amona, a ka homai ratou e Ihowa ki a au, tera ranei ahau e waiho hei upoko mo koutou?
10
Na, ka mea mai nga kaumatua o Kireara ki a Iepeta, Ko Ihowa hei kai whakarongo ki a tatou, ki te kahore e rite ki tau kupu ta matou e mea ai.
11
Na, ka haere tahi a Iepeta ratou ko nga kaumatua o Kireara, a ka meinga ia e te iwi hei upoko hei rangatira mo ratou: a ka korerotia e Iepeta ana kupu katoa ki te aroaro o Ihowa ki Mitipa.
12
Katahi ka tono tangata atu a Iepeta ki te kingi o nga tamariki a Amona, hei mea atu, He ahatanga na taua i haere mai ai koe ki a au ki taku whenua whawhai ai?
13
Na, ko te meatanga mai a te kingi o nga tamariki a Amona ki nga tangata a Iepeta, Na Iharaira hoki i tango toku whenua i tona haerenga mai i Ihipa, o Aranona atu, a tae noa ki Iapoko, ki Horano: na, ata whakahokia mai aua wahi.
14
Na, ka tono tangata ano hoki a Iepeta ki te kingi o nga tamariki a Amona:
15
Hei mea ki a ia, Ko te kupu tenei a Iepeta, Kihai i tangohia e Iharaira te whenua o Moapa, te whenua ranei o nga tamariki a Amona:
16
Engari i to Iharaira haerenga mai i Ihipa, a ka haereerea te koraha a tae noa ki te Moana Whero, a ka tae mai ki Karehe;
17
Na, ka tono tangata atu a Iharaira ki te kingi o Eroma, hei mea atu, Kia tika atu ahau na tou whenua; na, kihai te kingi o Eroma i rongo. I tono ano hoki ia ki te kingi o Moapa: a kihai ano tera i pai. Na, ka noho a Iharaira ki Karehe.
18
Katahi ratou ka haere puta noa i te koraha; taiawhiotia ana e ratou te whenua o Eroma, me te whenua o Moapa, a ka tae mai ki te taha ki te rawhiti o te whenua o Moapa, ka noho hoki ki tera taha o Aranona, kihai hoki i haere ki roto ki te rohe a Moapa: ko Aranona hoki te rohe ki a Moapa.
19
Na, ka tono tangata atu a Iharaira ki a Hihona kingi o nga Amori, kingi o Hehepona; a ka mea a Iharaira ki a ia, Kia tika atu matou na tou whenua ki toku wahi.
20
Heoi kihai a Hihona i tuku i a Iharaira kia tika na tana rohe: na, huihuia ana e Hihona tona iwi katoa, a noho ana ki Iahata; na, ko tana whawhaitanga ki a Iharaira.
21
Na, ka homai e Ihowa Atua o Iharaira a Hihona me tana iwi katoa ki te ringa o Iharaira: na patua iho ratou, a tangohia ana e Iharaira te whenua katoa o nga Amori, o nga tangata o tenei whenua.
22
I tangohia hoki e ratou nga rohe katoa o nga Amori; o Aranona atu, a tae noa ki Iapoko, o te koraha, a Horano ra ano.
23
Na, kua peia nei e Ihowa Atua o Iharaira nga Amori i te aroaro o tona iwi o Iharaira, a me tango ano ranei e koe?
24
E kore ianei koe e tango i nga wahi i whakawhiwhia ki a koe e tou atua e Kemoho? a ka riro mai ano hoki i a matou to te hunga e peia ana e Ihowa e to matou Atua i to matou aroaro.
25
E nui ake ana ranei tou pai i to Paraka tama a Tiporo kingi o Moapa? i mea ranei ia ki te tohe ki a Iharaira, ki te whawhai ranei ki a ratou,
26
I a Iharaira e noho ana i Hehepona me ona pa ririki, i Aroere me ona pa ririki, i nga pa katoa ano hoki i nga taha o Aranona, a e toru rau nga tau? na te aha hoki tē tangohia atu ai e koe i taua wa?
27
Na, kahore oku hara ki a koe; engari e he ana tau mahi ki a au, tau whawhai hoki ki a au: ma Ihowa ma te kai whakariterite e whakariterite aianei te whakawa a nga tamariki a Iharaira, me ta nga tamariki a Amona.
28
Heoi kihai i rongo te kingi o nga tamariki a Amona ki nga kupu a Iepeta i korerotia atu ki a ia.
29
Na, ka tau te Wairua o Ihowa ki runga ki a Iepeta, a ka haere ia puta noa i Kireara, i Manahe, i haere hoki ia puta noa i Mitipe o Kireara, a haere atu ana i Mitipe o Kireara ki nga tamariki a Amona.
30
Katahi ka puaki te kupu taurangi a Iepeta ki a Ihowa: i mea ia, Ki te tino homai e koe nga tamariki a Amona ki toku ringa,
31
Na, te mea e puta mai ana i nga tatau o toku whare ki te whakatau i a au, ina hoki ora mai ahau i nga tamariki a Amona, ma Ihowa tena mea, ka whakaekea ano hoki e ahau hei tahunga tinana.
32
Na, ko te haerenga atu o Iepeta ki nga tamariki a Amona ki te whawhai ki a ratou; a ka homai ratou e Ihowa ki tona ringa.
33
Na, tukitukia ana ratou e ia, o Aroere atu, a, tae noa koe ki Miniti, e rua tekau nga pa; ki te mānia ano hoki i nga mara waina; he nui whakaharahara te patunga. Na, kua hinga nga tamariki a Amona i nga tamariki a Iharaira.
34
Katahi ka haere mai a Iepeta ki tona whare ki Mitipa, na, ko te putanga mai o tana tamahine ki te whakatau i a ia, me nga timipera, me te kanikani ano ia. Ko tana huatahi ia; kahore atu hoki ana tama, tamahine ranei, ko ia anake.
35
A, tona kitenga i a ia, na, ka haea e ia ona kakahu, ka mea, Aue e taku tamahine, whati, whati rawa ahau i a koe! kei roto hoki koe i te hunga e raru ai ahau: kua puaki hoki taku mangai ki a Ihowa, e kore ano hoki e taea te hoki atu.
36
Na, ko ta tera meatanga mai ki a ia, E toku papa, kua puaki nei tou mangai ki a Ihowa, meatia mai ki a au nga mea i puta mai i tou mangai, mo ta Ihowa nei tohenga i tau utu ki ou hoa riri, ki nga tamariki a Amona.
37
I mea ano ia ki tona papa, Kia meatia tenei mea ki a au, waiho noa iho ahau, kia rua nga marama, a ka piki ahau, ka heke i nga maunga tangi ai toku wahinatanga, matou tahi ko oku hoa.
38
Ano ra ko ia, Haere. Na, ka ungā atu ia e ia, a, kia taka ra ano nga marama e rua: heoi haere ana ia, ratou tahi ko ona hoa, a tangihia ana e ia tona wahinatanga i runga i nga maunga.
39
A, te takanga o nga marama e rua, na, ka hoki mai ki tona papa, a meatia ana e ia ki a ia tana mea i korerotia taurangitia e ia: kihai hoki taua kotiro i mohio ki te tane. Na, ka waiho hei tikanga i roto i a Iharaira,
40
Kia haere nga tamahine a Iharaira i ia tau i ia tau ki te tangi i te koriro a Iepeta Kireari: e wha nga ra o te tau kotahi.